• hrubý nástin (upravit doplnit, verifikovat, sjednotit vše, idnes, fb, wallst) pravděpodobně nikdy neuskutečním
  • Apely na zdravý rozum, selský rozum apod., je často pouze fráze, kterou si chceme podpořit svá přesvědčení a kulturní vzory, velmi často nevědomky a mnohdy tak nemusí mít vůbec nic společné s relevancí založené na důkazech.Často doplňujeme citáty a klamnými analogiemi a dopouštíme se irelevantních závěrů na chybných kauzalitách, což je přirozené. I relevantní data si však můžeme interpretovat po svém nevědomky tak, aby zapadala do našeho přesvědčení a kulturního vzoru, což se děje běžně na jakékoliv téma. související: http://www.wall-street.cz/?p=7100

 

  • Peníze nekazí charakter, peníze jen ukazují, kdo jaký má podle toho, na co je kdo použije. Peníze jsou pouze, jako vše ostatní, nástrojem v rukou lidí. Vždy záleží, kdo nástroj drží v ruce. Zákazem nástroje se špatného charakteru nezbavíte. Kuchyňský nůž můžete použít na krájení chleba a nebo jím zapíchnout partnera. Vaše skvostná a dobře míněná pravidla  a systémy mohou zabíjet ve špatných rukou, které si je přetvoří k obrazu svému. Vše si tak lidé přetváří k obrazu svému, ať už se jedná o skupiny či jednotlivce. Tehdy poznáme, kdo jaký opravdu je.
  • Pravda často není pro mnohé důležitá. Důležité je nalézt si nepřítele a spojit se proti nepříteli, který pak může za všechny jejich problémy a jejich vlastní chyby a selhání. Ti, kteří podlehnou, pak často celý svůj mrzký a pokrytecký život stráví obviňováním druhých ze svých vlastních chyb. Valná část radikálních systémů a skupin této lidské vlastnosti umě využívá k prosazení vlastní pravdy a dle svých měřítek pak hodnotí všechny ostatní.
  • Značná část citátů a rčeních mohou být logické klamy sami o sobě či již mohly být v dané době a taktéž se často citáty používají jako logické klamy pro doložení pravdivosti jakéhokoliv tvrzení dle stanoviska či kulturního vzoru, který řečníci zpravidla zastávají, kdy cílem je, pomocí citátu, obhájit jakékoliv předmětné tvrzení, aniž by si uvědomili, že samotný citát nemá vypovídací hodnotu o pravdivosti jakéhokoliv předmětného tvrzení a jeho užití jako důkazní roviny je tak samo o sobě logickým klamem, často pak dovolávajícím se autority.
  • Určovat právním soudem bezpečnost dané látky a její kontraindikace, v rozporu s vědními poznatky (vědeckým konsenzem), je podobné, jako by automechanik rozhodoval o povolení startu raketoplánu do vesmíru či se astrolog vydával za astronoma. Je těžké bojovat s logickými klamy, když jejich obětí může být kdokoli.
  • On je to takový rozvětvený paradox. Lidé často věří na základě logického klamu dovolávání se autority. Na druhou stranu ale autority odmítají a věří na základě svých domnělých představ, pro něž si hledají autority, jenž jsou jich taky obětí či těchto představ zneužívají pro své obohacení, což si jejich vyznavači neuvědomují.
  • To, že to je nenormální, jste si ale definoval pouze sám na základě vlastních znalostí a možností jev pozorovat. Takže to, že nějaký nahodile pozorovaný jev neumím ihned rozpoznat, nejde cíleně vyvolat a ihned změřit, ještě neznamená, že musí být paranormální, ale pravděpodobně to znamená, že nemám potřebné znalosti a prostředky k jeho identifikaci. Takže může být daný jev pro nás méně přirozený, nenormální, protože není běžný a tedy pro nás nerozpoznatelný? Ano. Musí být tím pádem paranormální? Ne, nemusí.
  • Nic není tajemné. To je jen naše nevědomost, co nás děsí a děsy vytváří. Nevědomost bývá sladká. Dejte proto člověku smysl pro konání a nebude mu záležet na tom, co je pravda. Důležitý bude cíl a pocit, že koná dobro. (z připravované fantasy knihy Kapitola II. Kniha Nářků )

 

Michal Křupka (Sisyfos)

  • “Informační toky zmohutněly natolik, že v nich každý najdem potvrzení vlastních pravd, ať už je to sebesilnější blbost.”

stastu

 

Advertisements