Bude předěláno / last version: 22.11.16.4:30/276 ( jedná se o velmi hrubý nástin, bude dle energie aktualizováno do smysluplné formy, verifikováno, zpřehledňováno, doplňováno o důkazní rovinu atd., korekce vítána, nemám tolik času, obdoba mravence, který stojí na úpatí Everestu a pokud bych měl vše důkladně relevantně rozporovat tak, jak si v duchu, skepticismu – kritického myšlení, exaktnosti, představuji, abych se vyvaroval chyb a logických klamů, vyžadovalo by to moře času i peněz, vše je tak jen otázka času, kdy převážně aktualizuji v pozdních nočních hodinách. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)


Rozporování konspiračního dokumentu „Utajená data“, na ČT1, v pořadu Nedej’se

Narůstající modernizace sběru dat i školení, v propojeném světě, způsoby rychlé aktualizace a zápisu – sběru dat, moderního zkoumání, tvoření přesných dat a grafů, vypadají jakoby některé nemoci před tím neexistovaly či že něco roste počet nemocných, ale jedná se velmi často o moderní sběr dat a diagnostiky. Abychom opravdu prokázali, že něco opravdu roste nestačí pouze domněnky. viz třeba “Korelace nutně neimplikuje kauzalitu


 

Asi bychom se vůbec měli nejdříve ptát, jak adekvátní či relevantní budou názory třeba MUDr. Elekové, která podvodně “léčí” lidi vyšetřením z kapky krve (regulérně uznaným podvodem, jež se zneužívá k diagnostice fiktivních nemocí a prodeji výživových preparátů), biorezonancí, homeopatiky apod. za což si účtuje ceny od 1000 kč za hodinu?  http://www.lecivacesta.cz/poradna/cenik/

Či jak relevantní mohou být traumatizovaná žena s postiženým dítětem  či vyhozená akademička z Univerzity Karlovy, jež ve své knize hovoří o fungování mozku či šišince jako „modemu“ mezi vesmírným vědomím? Nicméně, pusťme se aspoň do nějakého rozporování, které bere tolik času a energie při tolika logických klamech, chybné interpretaci atd., jež protagonisté vytváří. Viz. třeba Čo Vám Eleková nepovie

Nicméně tak či onak nezáleží na tom, kdo argumenty předkládá, ale jaké důkazy přináší, zda-li nevědomky nevytváří logické klamy či chybně pomocí logických klamů neinterpretuje i relevantní fakta tak, že dochází k irelevantním závěrům.


Pokračování:

Vědní poznatky o terapiích nejsou názor, ale ve studiích mnoha stranami po celém světě ověřený poznatek. Lékař není vědec, ale využívá poznatků vědní medicíny a buď respektuje vědní poznatky či nerespektuje vědní poznatky.  I kdyby však cokoliv tvrdil nositel Nobelovy ceny za medicínu nebo jakákoliv jiná autorita či větší počet autorit, nic to neznamená.

Vědní medicína není založená na eminence based medicine (na osobnostech), ale je založená na evidence based medicine a tedy mnoha zaslepených ajn. studiích, jejichž závěry jsou zopakovatelné a ověřované mnoha stranami.

O problematiku ověřování terapií se zajímám od roku 2005 a také to nic neznamená. To, co něco znamená jsou ověřené studie ve fázích 1,2,3 směřujících k registraci a dále sběr dat z trhu registrovaných léčiv a metaanalýzy těchto studií (dat).

Nejedná se tedy o názory, ale o poznatky a pokud se někdo odklání od poznatků, měl by předložit studie, které tyto poznatky rozporují, aby je mohly všichni ověřit a nikoliv své názory, protože nemají vypovídací hodnotu o bezpečnosti a účinnosti, jelikož lidé jsou obětí vlastních logických klamů (Logické klamya přesvědčení. Abychom si tomu vyhnuli musíme dělat zaslepené studie na mnoha respondentech. Více o ověřování viz.: 3.0 Proces ověřování.

Každý má jistě právo na vlastní názor, ale naštěstí vědní poznatky o terapiích nejsou názor, ale ve studiích mnoha stranami ověřený poznatek a pokud někdo předkládá mimořádné tvrzení, jež se od poznatků odlišuje, měl by předložit mimořádný důkaz v podobě relevantní studie, která by se následně mohla ověřit všemi stranami na metodiku, počet respondentů atd. a určit její průkaznost či neprůkaznost.

Pokud kdokoliv tvrdí, že je vše jen byznys a proto nás záměrně farmaceuti klamou, něco tají apod. zcela opomíjí fakt, že studie jsou ověřované po celém světě všemi stranami a sběrem dat z nemocnic, z nichž se opět tvoří studie a vše se tak neustále, permanentně ověřuje a jenom díky tomu jsou některé registrované léky občas staženy či upravena medikace. Nepředkládá žádný důkaz, který by studie rozporoval, ale vytváří konspiraci globálního spiknutí vědců a farmaceutů.

Pokud někdo poukazuje na lobbing či některé uplacené lékaře farmaceutickými firmami a nadměrné užívání léků tak to, že si někdo platí některé lékaře skrze a někteří lékaři nadměrně využívají léčiva nemá vypovídací hodnotu o účinnosti a bezpečnosti léčiv, ale charakteru daných lidí a taktéž o klasickém lobbingu či byznysu, kdy se snaží farmaceutické firmy ovlivnit, že se v daném státě budou používat jejich léčiva, jež jsou však po registraci a stále permanentně ověřovaná.

Taktéž bychom si měli uvědomit, že výrobci, vědci atd., používají k léčení sebe i svých dětí stejné terapie. Měli bychom se vyvarovat zbytečných konspirací a důkazy, že nějaká terapie je málo bezpečná atd. doložit mimořádnými důkazy, nejlépe na metodicky silných a  ověřovaných studiích a nikoliv na osobních zkušenostech či hypotézách o spiknutích.

Výzkum jež u terapií trvá 6 a více let, musí projít fázemi na účinnost a bezpečnost a následně dále po registraci na trhu sběrem dat a ověřováním v trhu. Projde sotva pět procent všech výzkumů.


 • Obsah:
 • 0.1 Úvod
 • 0.2 Interpretace, kauzality, logické klamy
 • 0.3 Přehodnocování poznatků, medikace
 • 1.0 Soudní paradox
 • 1.1 Zásadní rozpor
 • 1.2 Zamyšlení nad protagonisty a formou
 • 1.3 BBC a ČT
 • 1.4 Zásadní otázky
 • 2.0 Chronologie
 • 2.1 Zátěž imunity
 • 2.2 Vylučování hliníku, expozice
 • 2.3 Růst autismu
 • 2.4 Sběr dat
 • 3.0 Proces ověřování
 • 3.1 Kontraindikace
 • 3.2 Korelace, predispozice, kontraindikace, kauzální chyby a logické klamy
 • 3.3 Kontraindikace a predispozice,  odškodnění
 • 4.0 Logické klamy
 • 5.0 Zdroje

Témata související:


Pokud vás nebaví číst dlouhé  elaboráty, vřele doporučuji o očkování komiksovou verzi Plaváčka et al (Překlad Alexandra Brunnerova, grafika/web Miloslav Plaváček Lešetický, korektury / připomínky Michal Křupka, Saša Zaykov, Darek Jedzok),  z originálu Maki Naro


0.1 Úvod

aneb Vědo Nedej’se, rozporování konspiračního dokumentu “Utajená data”, na ČT1, v pořadu Nedej’se. Celý dokument je založen a staví na premise spiknutí farmaceutického byznysu, utajených datech formou logických klamů. Jedná se často o klamy oslovující emoce, kauzální a další. Protagonisté tak však pravděpodobně činí, aniž by si to sami uvědomovali. Nejedná se, dle mě, tak o formu zkušené manipulace, plynoucí ze zcela “zažité” znalosti logických klamů. Činí tak podvědomě, ve smyslu psychologického nevědomí. Těchto logických klamů se musí každý vědec vyvarovat a měl by je znát, aby vůbec mohl tvořit relevantní studie a číst, ověřovat a interpretovat další studie. Jsou prakticky ale důležité všude, pokud nechceme klamat nevědomky sebe a tím i ostatní. I když je vědci znají, přesto vznikají na základě logických klamů  slabé studie. Znalost tak neznamená ihned jejich podvědomé nepoužívání.

Protagonisté jsou však sami jejich obětí a uvádějí tak sebe i ostatní v omyl, což z psychologického hlediska má mnohdy mnoho příčin (viz. logické klamy 4.0). Ovlivněni tak logickými klamy, se snaží dokázat spiknutí ( též viz. Technet iDnes, + další rozporování argumentace antivaxx). Činí závěry založené na sebe klamu, kdy si nevědomky takto pouze podporují logickými klamy svou víru. Pro ně jsou tyto důkazy formální logikou správné, což je přirozené tak jako pro valnou většinu veřejnosti a vědců, kteří se nepohybují v relevantním výzkumu či nejsou silní v  kritickém myšlení a všem, co tato znalost obnáší a vědec musí znát a mít zcela zažité, aby mohl dospět k relevantním závěrům a plnohodnotným studiím a neposledně umění rozpoznat průkazné a neprůkazné studie, prostě míru jejich relevantnosti.


“Např. je třeba znát, že v medicíně výzkumné společnosti bývají založeny výzkumným týmem a peníze do nich pak investují různé fondy, investoři a stát skrze granty. Investoři, fondy, soukromé firmy a public investoři atd., se odjakživa bojí jako čert kříže dávat řadu let peníze do výzkumu něčeho, co nefunguje, na pochybné platy a techniku různých výzkumných týmů, aby pak byl lék FDA či EMA zamítnut v některé fázi 1,2,3 a jejich peníze se proměnily v prach. Pouze sotva 5 procent zkoumaných léků projde na trh. Za rok 2014 bylo schváleno jen 44 nových léků a to byl nebývale úspěšný rok. Na trhu se opět ověřuje účinnost a bezpečnost léků sběrem dat na pacientech z celého světa z téměř všech nemocnic. Pacienti jsou samozřejmě i děti a příbuzní farmaceutů a vědců z celého světa, co léky ověřují, tudíž ověřování probíhá permanentně ze všech stran a  šance, že se na závažné negativní účinky pro populaci nepřijde díky nějakému spiknutí, je téměř nulová, patřící spíše do sféry spikleneckých teorií, jejichž součástí by museli být pravděpodobně vědci z celého světa, kteří by se eléčili daným lékem, ale chtěli to po nás za účelem zisku.”


 


Příklad chybné interpretace Elekové, kdy si pomocí logických klamů obhajuje své přesvědčení: Čo Vám Eleková nepovie


 

Další logický klam:  MUDr. Gandalovičová v Utajených datech  zmiňuje jako důkazní rovinou právní soudy pro to, že očkování způsobuje autismus, protože soud odškodnil pacienty za kontraindikace. Což je logický klam irelevantního závěru.

Určovat právním soudem bezpečnost dané látky a její kontraindikace v rozporu s vědními poznatky (vědeckým konsenzem) je podobné, jako by automechanik rozhodoval o povolení startu raketoplánu do vesmíru či se astrolog vydával za astronoma. Je těžké bojovat s logickými klamy, když jejich obětí může být kdokoli.

Chybnou interpretací faktů a studií se tak dopouštíme mnoha kauzálních chyb od post hoc propter ergo hoc, společně tedy proto, obrácených kauzalit, až po deduktivní klamy a tedy důkazy kruhem, při nichž se předem předpokládá to, co se má teprve dokazovat a jež velmi úzce souvisí s korelacemi, z nichž pak na první chybné premise deduktivního klamu, vytvoříme klam kauzální a z něj poté další deduktivní klam nazývající se irelevantní závěr.

Proto jsou tak velice nezbytné a důležité zaslepené studie na mnoha pacientech, které prokáží příčinné souvislosti daných tvrzení a teorií a výslednou procentuální účinnost a bezpečnost. Existují tedy proto, abychom mohli poznat chybná tvrzení, slepé cesty. Mohli následně lépe přehodnocovat své poznatky. Všechny studie se neustále znovu ověřují a podléhají zpětnému ověřování dalšími stranami, konkurenčními, univerzitními týmy a dalšími, které vyvíjejí nejrůznější technologie či si vytváří vlastní metaanalýzy, různé studium apod. a děje se tak celosvětově. Tudíž i neprůkazné i průkazné studie prochází z nejrůznějších důvodů opětovnému ověřování. Existuje tak malé procento pravděpodobnosti, že něco opomineme či zanedbáme. Pro představu: Existují tisíce firem a výzkumů po celém světě, které ročně utratí společně biliony na výzkum čehokoliv a jistotu návratnosti nemají žádnou.

Neposledně v dokumentu najdeme často i chyby znalostní (viz. chronologie 2.0, antigeny, zátěž imunity atd.)

Neustále vědci varují před vytvářením falešné argumentace v médiích a dovolávání se studií pro své vlastní závěry, ovlivněné kulturními vzory apod.  Nutné je znát, že např. korelace ve studiích nic nedokazují a jedná se pouze o formální logiku, kdy se teprve musí dokázat příčinné souvislosti biolog. procesy atd., jinak se dopouštíme kauzálních klamů(4.0) a tím irelevantních závěrů, kdy se obrací kauzality, zaměňují kontraindikace a predispozice apod. Sami autoři studií pak často uvádějí, že je nutné prokázat souvislost a studie založená na korelacích je neprůkazná. Slabou studii tak poznáme snadno ve chvíli, že autoři učiní jednoznačné závěry, aniž by pro korelace měly příčinné důkazy apod. Chyb se tvoří mnoho, ale tyto poslední dobou shledávám za nejčastější. *více též ad Motto 1.1)

Protagonisté použijí hned ze začátku dokumentu  logický klam straw man, kdy CDC potažmo vědě, podsunou  spiknutí a amorálnost skrze utajovaná data ve studii, která je ale pouze korelací, kdy se na základě tohoto dopouští  i ad hominem, ve chvíli, kdy předem soudí pracovníky CDC. Snaží se tak ihned vypořádat předem s jakýmikoliv argumenty protistrany a všechny další argumenty oponentů či studie takto rozcupovat a označit za neobhajitelné a chybné. Což si ale paradoxně díky podvědomému užívání klamů, neuvědomují a klamou tak i sebe. Takovéto jednání je tvořeno na základě víry ve svou pravdu a nemá vypovídací hodnotu o předmětném tvrzení, zda-li očkování způsobuje PAS atd.

Ostatně i diskuze, pod tímto dokumentem, jsou pak plné argumentů typu “zlé bigfarmafirmy” atd., kdy už jsou všechny naše ostatní argumenty pro ně zcela nepodstatné. Věda však není založena na víře a nemůže  něčemu nevěřit či věřit, ale pouze zkoumat, přehodnocovat a ověřovat a na základě poznatků se přiklonit k pravděpodobnějšímu. Skeptik, potažmo věda, se tedy bojí toho, že by zůstali stát na chybných tvrzeních a stali se jejich obětí a sami sebe i druhé uváděli v omyl. 

Protagonisté se tak snaží víru ve svou pravdu prosadit skrze média (což už je první červená vlajka* termín používaný pro hodnocení relevantnosti důkazní roviny u studií a poukazující též na manipulace a logické klamy). Koho se tedy snaží přesvědčit, když nepřesvědčili celosvětovou vědeckou obec? Veřejnost?Ano. Mohou tím ohrozit zdraví veřejnosti? Ano. Např. WHO varovala před záškrtem, který se objevil u malého chlapce ze Španělska. Záškrt tak evidují v oblasti poprvé po 28 letech. Nakazilo se i dalších 5 chlapců ze stejné třídy. Chlapec nakonec zemřel na celkové selhání orgánů. Jak dopadli jeho spolužáci, zatím, nevím. Důkazů důsledků, stále rostoucího antivakcinačního trendu, je však mnoho. Přes 6000 úmrtí za sedm let.

Registrovali jsme již podobné antivaxx trendy v minulosti s epidemiologickými dopady? Ano. Např. díky negativní očkovací kampani postupně klesala proočkovanost vakcínou proti černému kašli v dětské populaci z 80 % v roce 1972 na 30 % v roce 1975. Během dvou až tří let se nahromadil dostatečný počet vnímavých jedinců a došlo ke dvěma rozsáhlým epidemiím černého kašle (v letech 1974 – 1975 a v roce 1977 – 1979). V obou epidemiích bylo hlášeno kolem 200 000 případů a bylo potvrzeno 100 úmrtí.

Rozšiřující se lokální epidemie černého kašle viz. graf nárůstu, a dalších lehce přenositelných nemocí, představují epidemiologické riziko po celém světě a tak nejsme jediní, kdo zavádí různé formy povinného očkování. Přikláním se ale k pravděpodobnosti, že tato snaha nebude zcela procentuálně účinná, protože jsme všichni infrastrukturálně provázaní a různé regiony vykazují různou proočkovanost viz. např studie z Německa r. 2012. I u nás již evidujeme stav odpovídající šedesátým létům minulého stoletíV posledních letech tak u nás černý kašel zapříčinil čtyři úmrtí. Ve všech případech nemoci podlehli dosud neočkovaní kojenci, kteří se nakazili od členů rodiny. 

Vznikají nám nejrůznější skupiny neočkujících matek? Ano. Mohou ohrozit své děti? Ano (<- nahodilý výběr, klikni).

Dochází věda ke svým závěrům skrze média a nikoliv neustálým ověřováním, exaktním zkoumáním a bez vědeckého konsenzu atd., pouze na základě své víry? Ne.


Černý kašel se nám opět vrací. Ostatně to už víme déle ze sběru dat a tedy hlášených lokálních epidemií a úmrtí převážně jedinců s oslabenou imunitou (novorozenci, starší lidé)


0.3 Přehodnocování poznatků, medikace

Nicméně věda(medicína) může změnit postupy aplikace MMR vakcín ajn., poznatky o PAS atd., a přehodnotit tak poznatky stávající. Ostatně tak činí neustále a permanentně vše ověřuje, přehodnocuje a následně upravuje poznatky až na základě relevantní důkazní roviny často celosvětově ověřené. Ověřování studií se provádí  ze všech možných stran a každý může do nich nahlížet (kontrolních úřadů FDA, EMA, CDC, univerzit, výzk. institucí, farmaceutů atd.). Vznikají tak často metaanalýzy, které hodnotí všechny publikované i nepublikované studie a veškerý sběr dat z celého světa, vyvozují závěry aktualizují data a následně postupy v dané léčbě. Samozřejmě též podléhají ověřování. (viz. Proces ověřování 3.0)

Přehodnocování poznatků u jakýchkoliv terapií včetně PAS,  je tedy nutné a žádoucí a děje se odjakživa permanentně a v moderní medicíně je, i díky technologiím a snadné spolupráci díky informační dálnici, stále důkladnější. Děje se tak tedy, abychom poznali u PAS příčinu, zda-li se jedná pouze o fyziologický základ dle současných poznatků, nebo je-li příčinnou i samotná aplikace jiné látky či vliv enviromentálního prostředí během antenatálního (prenatálního stavu) období rodičky budoucí matky atd., ale zatím k tomu nemáme relevantní poznatky, které by byly doloženy  biologickými procesy ajn. atd. Je třeba známo, že autisté trpí gastrointestinálními problémy, které jsou v jisté procentuální kontraindikaci s očkováním, ale nikoliv, že očkováním začne autista jimi teprve trpět.

Vědci po celém světě ostatně tak činí neustále a permanentně vše ověřují a dochází ke konsenzu a následně upravují, na základě relevantní důkazní roviny, medikaci, jako se stalo např. i u TBC, adjuvantu thiomersalu (byť se jednalo jen o teoretické riziko) či mnoha jiných. Nečiní tak ale na základě víry, logických klamů (kauzálních ajn.), korelací, které nám biologicky atd. nedokazují příčinné vztahy a tedy kauzistiky vzniku nemocí atd. Nečiní na základě generalizace a škatulkování si lidí, dle svého přesvědčení, které se pak stávají některým lidem  měřítkem všeho a všech ostatních, kteří nespadají do jejich náhledu na svět atd.

 

Každý bude rád, až poznáme příčiny PAS, zatím je neznáme, ale na základě korelací závěry činit nelze. Je třeba znát biologické příčinné vztahy, které by je potvrdily. Může měnit poznatky jen na základě relevantní důkazní roviny, průkazných studií, nikoliv korelací, mohli bychom udělat dalece větší a nenapravitelné škody. (5.0) Více motto, procesy ověřování, zásadní otázky, logické klamy, atd. /velmi hrubý nástin bude stále aktualizováno do smysluplné formy hlavně o kauzální klamy.


1.0  Soudní paradox

Chtít po klasickém soudu, aby rozhodl o tom, zda-li vakcíny způsobují PAS a lidé si zaslouží odškodnění, je jako chtít, aby tentýž soud ověřoval relevantnost studií u výzkumu léků ve fázích 1,2,3 po té, co je schválili FDA či EMA (viz. proces ověřování). To je jako chtít po automechanikovi, aby schválil bezpečný technický stav raketoplánu pro vzlet do vesmíru, na kterém se už shodla všechna letová řídící střediska z celého světa. “V USA byli odškodněni (jednalo se o encefalopatii). Dále soud Itálie – Rimini po odvolání odškodnění zamítnuto, Miláno žaloba založena na studiích uvádějících korelace a dokumentaci GSK, jenž však neměly exaktně dokázaný fyziolog. či biologicky příčinných vztah a jedná se o neprůkazné materiály, kdy se tak díky špatné interpretaci korelací, dopouští kauzálních klamů. To už by přece jinak věda sama tvrdila, že očkování způsobuje PAS, pokud by takový exaktní důkaz existoval a tyto studie a dokumentace GSK měly vypovídací hodnotu a byly průkazné. Odvolání se tedy chystá.

Největší paradox tak zní, že jako důkaz pro PAS způsobený očkováním, aby klienti mohli dostat odškodnění, žaloba vytáhla studie, které jsou všeobecně vědci známé či již onen GSK dokument apod. Pokud by tyto studie ale přeci něco dokazovaly, tak jelikož jsou všeobecně vědci známé, tak by již dávno věda učinila kroky k nápravě sama. Tudíž je jasné, že vytahují důkazy, které jsou neprůkazné. Klasický soud však nepochopitelně, v rozporu s touto logikou, si zahraje na největšího geniálního výzkumníka a vědce, který rozhodne, že odškodnění je důvodné a důkazy průkazné. Paradox. Pokud bych tedy byl obhájcem, určitě bych na tuto skutečnost upozornil a pokusil se soud zcela znevěrohodnit.

Soud však  za nic pravděpodobně nemůže, pouze vykonává svou činnost a rozhoduje ve věci sporu, kterou mu občané, skrze své právníky, svými žalobami přidělí. Tudíž, kdo si zde neuvědomuje tento kauzální fakt, že studie jsou známé a pro věd. obec neprůkazné a nemohou sloužit jako důkazní rovina a hraje si tak na největšího geniálního výzkumníka a vědce, který odmítá závěry věd. konsenzu? Sami protagonisté dokumentu, antivaxx hnutí, žalující strana, jejichž schopnost, vnímat kauzální vztahy, příčiny a tedy schopnost interpretace studií, a tedy poznání průkaznosti a relevance, končí u jejich víry ve spiknutí. Viz. také odbornější terminologií, jinými slovy, stejný fakt 

Jak dalece rozumí tomu, že korelace nedefinují příčinný vztah a proto jsou neprůkazné a pokud z nich učiníme přesto vlastní závěry bez důkazu příčinného vztahu, dopouštíme se kauzálních chyb “společně tedy proto”, post hoc ergo propter hoc či důkazů kruhem (viz. růst autismu). Někdy se ani nejedná o korelace, jelikož mezi nimi právě není korelativní vztah, který byl prokázán příčinným vztahem a již v zárodku vzniká chybná premisa.

Nejčastější kauzální chyba tedy při interpretací studí vzniká ve chvíli, kdy se chybně určují příčinné vztahy na základě korelací apod., a lidé se tak dopouští kauzálních a jiných klamů. (viz. motto atd.) Jak  mám chápat kauzální klamy? Velmi zjednodušený příklad: Je to jak letět letadlem, kýchnout si a vzápětí pozorovat turbulence. Vyhledat lidi se stejnou zkušeností a na základě této “korelace” vyvodit příčinný vztah, že kýchání v letadle způsobuje turbulence, přičemž pro tvrzení nemáme žádný fyzikálně podložený důkaz. Dokud nějaká studie neprokáže jaký biolog. či fyziolog. pochody dokazují, že MMR vakc. či očkování způsobuje PAS, stěží může věda přehodnotit své poznatky o očkování či MMR a upravovat léčebné terapie. S velkou pravděpodobností by se lidé ohrozili dalece víc.  Např. když se narodí autistické dítě, tak je pravděpodobnost, že může mít atypickou reakci na očkování (záleží na typu PAS), protože je exaktně prokázáno, že autisté mají na očkování reakce, jež se mohou projevit zvýšenými gastrointestinálními problémy (trávicího ústrojí – střevní sliznice na molekulární úrovni), kterými autisté trpí. Nikoliv naopak, že očkováním je příčinou díky níž vznikne náchylnost na gastrointestinální problémy. (viz. motto, viz. kontraindikace, logické klamy, další)

Např. úplně nejjednodušeji:

Máme nějakou diagnozu, nasazena ATB, ATB nezabírají, nasazeno homeopatikum a pacient se uzdravuje. Vyléčilo pacienta homeopatikum či placebo? Ne. Pacient měl virový základ, se kterým si poradila imunita.
Účinnost homeopatik se zaměnila tedy za špatnou diagnózu. Nicméně záměn existuje celá hromada.

Abychom vyloučili různé kauzální chyby, jež jsou zaměňovány za účinnost čehokoliv, je třeba dělat randomizované zaslepené studie na mnoha pacientech a opakovaně po celém světě.

Zopakovatelnost účinku je nezbytná pro určení procentuální účinnosti.

Např.: Máme nějakou diagnozu, ale musíme vyloučit na mnoha pacientech vše, co se často zaměňuje za účinnost terapie či placeba.

I dokonce z placeba se tak často dělá další alternativní terapie a skeptici chybně určují, co způsobilo placebo.

Jako placebo se např. v zaslepených studiích používají dle předmětu zkoumání i současné léky vedle terapie, která by měla prokázat účinnost a následně se odhalení, kdo dostal placebo a kdo zkoumanou terapii

Taktéž můžeme mít správnou diagnozu, ale různé predispozice a fyziologicky základ jednotlivce, s různou fází nemoci a v různém časovém horizontu, které způsobí vyléčení, zmírnění atd., jež se zamění za účinnost terapie.


Did a high ranking whistleblower really reveal that the CDC covered up proof that vaccines cause autism in African-American boys?: Science-Based-Medicine.org


1.1 Zásadní rozpor ‘budu stále verifikovat’

“Zásadní rozpor vidím v tom, že samotný růst autismus se často dokazuje logickým klamem, jemuž říkáme společně tedy proto: Mnoho záznamů diagnostikovaných lidí s autismem znamená růst autismu u lidí. Růst autismu u lidí přeci znamená mnoho diagnostikovaných lidí s autismem. Formální logikou proti tomuto vztahu určitě nelze nic namítat.  Takže jednoduše chceme prokázat růst autismu u lidí, ale rovnou ho prokazujeme růstem diagnostikovaných autistických lidí. Tato korelace nutně neimplikuje kauzalitu.

Pro média je pak snadné tuto korelaci převzít jako příčinou souvislost. Pak na základě chybné premisy, neprůkazném růstu autismu, se snaží mnoho studí dokázat, co vlastně růst autismu způsobuje a vznikají tak nejrůznější korelace, které jsou tak zcela zavádějící, protože vycházejí právě z této chybné premisy růstu.

Nakonec vytvoří další kauzální klam společně tedy proto, kdy na základě první chybné premisy vytvoří korelaci s něčím, co roste taky. Vznikají špatné interpretace a laici i některá odborná veřejnost bez první průkazné příčinné souvislosti, zda-li opravdu roste a také bez prokázaných příčinných souvislostí u korelací, jakým způsobem biologickým ajn., by mohl být mezi korelacemi vztah, vyvozují např., že PAS způsobuje očkování, pesticidy atd. Další problém je, že se protagonisté pořadu rozcházejí se závěry studií, které uvádí na svou podporu. Jednoduše si z nich vyvozují vlastní závěry, jež si uzpůsobují vlastní víře.

Aby tedy celosvětová vědecká obec mohla změnit aplikaci jakékoliv léčby, musí ověřit všechny publikované i nepublikované studie, ověřit veškerý celosvětový sběr dat, vyhodnotit rizika a dospět ke konsenzu a určit, zda-li ponechat aplikaci současnou či standardy změnit. Nicméně za slovem věda není nikdo jiný než rodiče se svými dětmi a bližními, kteří se též očkují. Mají tedy obrovskou zodpovědnost za všechny, souhlasíte? Jak tedy může paní Gandalovičová et al, skrze média ovlivňovat medikaci, když sama neví, ale pouze bez vědeckého konsenzu věří ve spiknutí a vlastním teoriím a interpretacím o autismu, s nimiž se světová vědecká obec neztotožňuje? Jak mohou tedy vystupovat v médiích a činit závěry pro změnu v medikaci a ovlivňovat tak veřejné mínění jen na základě vlastní víry? Jak mohou vědět, že mají pravdu a neohrozí životy těch, kteří jim uvěří a rozhodnou se neočkovat? Evidentně tedy o sobě nepochybují, když rovnou, nezávisle na ostatních, ovlivňují veřejnost skrze média bez zájmu, co si o tom myslí vědecká obec. Jejich mysl tak není otevřená, jejich mysl již dávno překročila hranice pochybností, kdy věří pouze ve svou konstrukci, kdy na základě toho ovlivňují životy druhých. Chtěl bych mít jejich jistotu. Hm, nebo raději opravdu ne. Studie mohou naznačovat, ale musí být metodicky, interpretačně, kauzálně správně, tedy bez logických klamů, abychom mohli provádět změny či abychom změnami, které odpovídají teoretickým rizikům, neohrozili jedince mnohem více a proto léky podléhají neustálému ověřování ze všech stran.”


Pro další studium a dotazy doporučím kontaktovat či vyhledat články Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., MUDr. Jitka Částková, CSc., MUDr. Kateřina Fabiánová, MUDr. Jan Kynčl, PhD. (SZU)  a nebo prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Katedra Epidemiologie, Fakulta Vojenského Zdravotnictví University Obrany, Hradec Králové či MUDr. Bělorová, kteří se též zabývají vyvracením omylů a mýtů kolem očkování.


přibude:

 • ukázky studií, ze kterých protagonisté čerpají a poukázání na chybnou interpretaci atd.
 • Grafy, historie, statistiky očkování, metaanalýzy a rozbor
 • jak číst studie a na co si dát pozor
 • co je to logický klam, manipulace, jak nebýt jejich obětí
 • další..

Brian Hooker proves Andrew Wakefield wrong about vaccines and autism: ScienceBlog


1.2 Zamyšlení nad protagonisty a formou

 • Za vážné tak pokládám, že v rozporu s vědeckým konsenzem, chtějí a mohou skrze média, na základě vlastní víry, měnit medikaci u dětí těch rodičů, kteří se na základě konspiračního dokumentu rozhodnou neočkovat či změnit postupy aplikace a tím je i ohrozit.
 • Proč tak vlastně Gandalovičová, Strunecká et al činí skrze média a o své pravdě a teorii nepochybují a činí v rozporu ze závěry světové věd. obce? Protože věří v celosvětové spiknutí a věří ve svou pravdu, ve zlý spiklenecký systém. Na základě vlastní víry činí rozhodnutí a upravují či interpretují studie k obrazu svému a ty pak prezentují bez jakýchkoliv pochyb skrze média, že by mohli mít negativní vliv na děti a naopak lidem ublížit, kteří na základě jejich šíření poplašné zprávy mění své přístupy k očkování atd.
 • Jak to bylo vlastně s oním spiklenecky zakázaným UK mailem Strunecké a ukončením jejího poměru jako “externího pracovníka”, kterým se často ohání jako důkazní rovinou pro to, že chtějí farma firmy zarazit její názory, jak tvrdí její početná ezoterická základna příznivců?
 • Paní Strunecká jednoduše vydala  (*korekce. e-knihu pro poslance) a k její prezentaci a distribuci zneužívala mail Univerzity Karlovy v Praze bez jejího svolení.

dobajedova

Další (klikni) typický příklad toho, jak Strunecká zachází s vědeckými informacemi a upravuje si je ke své víře o spiknutí.

Její psych. chování, stejně jako všech protagonistů hraničí s paranoidními stavy a mesiášským komplexem, kdy si podvědomě zkreslují realitu a zaměňují fakta, aby odpovídala jejich víře ve zlý systém (čemuž odpovídá celá symbolika filmu, podtržená vážnou hudbou). Jedná se o zcela nevědeckou a sugestivní formu. Představme si tedy jednotlivé protagonisty dokumentu:

Citace z knihy guru Strunecké “Jak změnit svět” (strana 5. zpravodaj Sisyfos 2012)

“V mých představách šišinka
funguje jako „modem“ mezi vesmírným vědomím
a tím, co se objevuje na „obrazovce“ našeho
mozku a naší mysli.“  (Str. 58)

Energetická pole člověka, aura, jasnovidnost
„Lidé, kteří vnímají energetická pole, zpravidla rozlišují
kolem fyzického těla člověka několik vrstev
(hladin, úrovní). Některé vykazují určitou charakteristickou
strukturu, zatímco jiné se jeví jako pohybující
se a rychle pulzující oblasti. Každá hladina je
charakterizována frekvencí svých energetických vibrací.
Starší prameny říkají, že jsou jemnohmotnější
v porovnání s hrubohmotným fyzickým tělem. Můžeme
také říci, že každá vrstva energetického pole člověka
může být definována ve smyslu kvantového stavu
v něm se nacházející energie.“(Str.14)

I když víra v nesmrtelnou duši patří k základům evropské civilizace a křesťanství, moderní neurovědy v lidském těle žádnou duši nenašly. A právě proto, že lidskou duši dosud nikdo nevyfotografoval, nezměřil ani nezvážil, jsou všechny názory na spirituální jevy odsouvány do oblasti pavědecké. Materialistické pojetí světa neakceptuje existenci duchovní (spirituální) podstaty člověka. Jak by tedy měl člověk transformovat svoje nitro, když učení o duši není součástí učebních osnov ani vysokoškolského studia?

Věda však není založená na víře a spiritualitě, ale na pochybnostech a nemůže si dovolit měnit postupy, aniž by měla jistotu a relevantní důkazy, že tím neublíží lidem, a že stávající metoda lidem naopak ubližuje. Věda však není nijaký obecný termín, ani farmaceutický byznys či lékařská obec. Jsou to jen termíny, za kterými jsou rodiče se svými dětmi, kteří přebírají obrovskou zodpovědnost za sebe, své děti, své bližní a veřejnost, protože se očkují stejnými vakcínami a používají stejné léčebné terapie. Utajení studií je nemožné, to by ani celý dokument nemohl nic prezentovat. Sledují se veškeré publikované i nepublikované studie všemi stranami po celém světě a vychází se z celosvětového sběru dat, do kterého všichni nahlíží. Zatajit cokoliv a hovořit o spiknutí patří tak mezi konspirační teorie.

– odhalení bludů, logických klamů (manipulace), chybných kauzalit, neznalosti –

(bude stále aktualizováno, chronologicky řazeno, ověřováno a doplňováno o zdroje, exaktní, relevantní, důkazní rovinu a fakta, etc.)


Polio

Jak to vypadalo v nemocnicích před zavedením polio vakcíny? (proti obrně) Lidé, které na obrázku vidíte, jsou na umělé plicní ventilaci.  Do roku 1958, kdy se v bývalém Československu zahájilo plošné očkování proti dětské obrně, tehdy ještě inaktivovanou poliovakcínou, se běžně ve 3 až5 letých intervalech objevovaly velké epidemie.


Krásně to řekl jednou v CNN Sanjay Gupta MD jejichmedical correspondent : My nevíme, co způsobuje autismus, ale vakcíny to nejsou. Nezdá se Vám to úsměvné, když nevíme, tak přece nevíme a musí naše mysl být otevřená čemukoliv…” protagonista dok.

Ano, správně, takže když protagonisté sami nevědí, musí být otevření i ke stávajícím poznatkům a vědeckému konsenzu, je to tak?  Nevíme, co způsobuje predispozici, fyziologický stav, se kterým se jedinec narodí a tedy můžeme i pochybovat o tom, že jím očkování stěží může být, když je kontraindikací a není prokázáno studiemi, že by způsobovalo PAS bez predispozice a existují tak pouze různé korelace, které jsou často obětí důkazu kruhem, kauzálních chyb “společně tedy proto” a chybné časové následnosti, které mohou být formální logikou správné, ale bez důkazu příčinného vztahu zcela neprůkazné a chybné, je to tak?roto věda neustále o sobě pochybuje, vše se ověřuje a přehodnocuje všemi stranami a dochází ke konsenzu. Aby tedy, celosvětová vědecká obec,  mohla změnit aplikace jakékoliv léčby, musí ověřit všechny publikované i nepublikované studie, ověřit veškerý celosvětový sběr dat, vyhodnotit rizika a dospět ke konsenzu a určit, zda-li ponechat aplikaci současnou či standardy změnit, je to tak?

Nemůže tedy měnit postupy, pokud ví, že by tím mohla ublížit lidem. Nicméně za slovem věda není nikdo jiný než rodiče se svými dětmi a bližními, kteří se též očkují. Mají tedy obrovskou zodpovědnost za všechny, souhlasíte?

 • Jak tedy může, paní Gandalovičová et al, skrze média ovlivňovat medikaci, když sama neví, ale pouze bez vědeckého konsenzu věří ve spiknutí a vlastním teoriím o autismu, s nimiž se světová vědecká obec neztotožňuje?
 • Jak mohou tedy vystupovat v médiích a činit závěry pro změnu v medikaci a ovlivňovat tak veřejné mínění jen na základě vlastní víry?
 • Jak mohou vědět, že mají pravdu a neohrozí životy těch, kteří jim uvěří a rozhodnou se neočkovat?
 • Evidentně tedy o sobě nepochybují, když rovnou, nezávisle na ostatních, ovlivňují veřejnost skrze média bez zájmu, co si o tom myslí vědecká obec.
 • Jejich mysl tak není otevřená, jejich mysl již dávno překročila hranice pochybností, kdy věří pouze ve svou konstrukci, kdy na základě toho ovlivňují životy druhých. Chtěl bych mít jejich jistotu. Hm, nebo raději opravdu ne.

Studie mohou naznačovat, ale musí být metodicky, interpretačně, kauzálně správně, abychom mohli provádět změny či bychom změnami, které odpovídají teoretickým rizikům, neohrozili jedince mnohem více a proto podléhají neustálému ověřování ze všech stran.

Upravuje věda léčebné terapie ověřováním publikovaných i nepublikovaných studií na základě sběru dat a stalo se tak např. i u TBC či thiomersalu a dalších mnohých jiných léčebných terapií a může tedy změnit časem i postoj k adjuvantu hlinitých solí na základě relevantních dat či postoj k autismu? Ano.


1.3 BBC a ČT

jsem znepokojen, jakým způsobem, se nakládá s vědeckými poznatky v pořadu “Nedej’se, v dílu nazvaném Utajená data a tudíž mě mrzí, jakým stylem se nyní staví veřejnoprávní televize k odborným tématům.

Možná by mohli zvážit nastalou situaci a zkusit se inspirovat u BBC a jejich skeptických pravidel, která by měla odpovídat kritickému myšlení, viz. informace o změně pravidel BBC: http://tinyurl.com/lc9qt2f a http://tinyurl.com/q2uhjwk


1.4 Zásadní otázky

 • Mění medicína, potažmo věda, aplikaci medikamentů, léčebných terapií atd., na základě vědeckého konsenzu ověřováním všech publikovaných i nepublikovaných studií z celosvětového sběru dat z nemocnic etc., a tedy na základě stávajících poznatků, poznatků historických, současné i minulé praxe z nemocnic, tedy zkráceně na základě sběru všech dat a jejich ověřováním celosvětovou vědeckou obcí, aby tak případnou neověřenou změnou neohrozila zdraví lidí? Ano.

Co však dělají Eleková, Strunecká, Gandalovičová, Candigliota et al?

 • Vystupují mediálně a mohou tak na základě své konspirační víry ve svou teorii, nikoliv na základě exaktní vědy či vědeckém konsenzu, značně ovlivnit část veřejnosti, aby se přestala se ze strachu očkovat? Ano.
 • Mohou tak měnit, na základě své víry, pomocí mediálního tlaku, nikoliv vědeckého konsenzu, způsob léčby a medikaci u lidí, kteří jim uvěří? Ano.
 • Mohou tak v důsledku, aniž by si to uvědomovali, lidem naopak spíše značně ublížit, způsobit smrt a též navýšit epidemiologické riziko? Ano.
 • Pozoruje však vědecká obec s narůstajícím antivakcinačním trendem tyto důsledky díky sběru všech dat? Ano.
 • Mluví se o těchto epidemiích, úmrtích i postižených lidech v mediích? Ano.
 • Bojují tak Eleková et al zaníceně pouze za svou víru a bez vědeckého konsenzu, aniž by přednesli vědecké obci takové důkazy (které by se nedaly tak snadno rozporovat jako ty, které přednáší v dokumentu Utajená data a jež jsou známé), na jejichž základě by mohla vědecká obec přehodnotit své poznatky stávající a změnit způsoby léčby? Ano.
 • Mohou tak Eleková, Strunecká, Gandalovičová, Candigliota et al ovlivňovat veřejnost a část populace a značně tím ohrozit veřejnost za přispění veřejnoprávní televize bez vědeckého konsenzu a za nesouhlasu odborné obce? Ano.
 • Může se tím tak veřejnoprávní televize dopouštět šíření poplašné zprávy, dle § 357, trestní zákoník č. 40/2009 Sb.? Ano.
 • Dochází věda ke svým závěrům skrze média a nikoliv neustálým ověřováním, exaktním zkoumáním bez vědeckého konsenzu atd.? Ne.
 • Upravuje věda léčebné terapie ověřováním publikovaných i nepublikovaných studií na základě sběru dat a stalo se tak např. i u TBC či thiomersalu a dalších mnohých jiných léčebných terapií a může tedy změnit časem i postoj k adjuvantu hlinitých solí na základě relevantních dat? Ano.
 • Je tedy mediální způsob Elekové, Strunecké, Gandalovičové, Candiglioty et al, značně nevědecký, manipulační, konspirační, bez kritického myšlení a založen tak pouze na základě vlastní víry nikoliv vědeckého konsenzu? Ano.

Resume:
Nemáme relevantní důkaz na to, že autismus roste. A pokud roste, nemáme relevantní důkaz na to, že za to může očkování. Obě premisy se zároveň vylučují. Až někdo přijde s takovou důkazní rovinou, která by měnila dosavadní poznatky, vědecká obec přehodnotí a aktualizuje stávající, tak jako to dělá neustále u léčebných terapií, potažmo všeho. Naopak, studie rozporující tvrzení Strunecké et al, např. retrospektivní kohortová studiemetaanalýza )

Studie na autismus v korelaci s očkováním jsou celosvětovou vědeckou obcí známé, neustále ověřované a propírané a byly vyhodnoceny, zatím, jako neprůkazné a nelze z nich činit jednoznačné závěry pro změnu medikace. Sami autoři těchto studií hovoří o neprůkaznosti.

 • Gandalovičová et al si myslí něco jiné a tak se snaží svou pravdu prosadit skrze média, oč hůř, na základě logický klamů a dokonce chybných a konspiračních tvrzení. Koho se tedy snaží přesvědčit, když nepřesvědčili celosvětovou vědeckou obec? Veřejnost?Ano. Může tím ohrozit zdraví veřejnosti? Ano.

Aby věda, medicína, mohla přehodnocovat své poznatky, musí ověřovat veškerá dostupná data, celosvětový sběr dat z nemocnic, dále publikované i nepublikované studie, od přítomnosti do jejich počátku, určovat jejich relevantnost a poté docházet k nějakému závěru, což permanentně činí u všech registrovaných léčiv. I proto se došlo k úpravám TBC a adjuvantu rtuti ve vakcínách a k mnohým dalším postupům při vakcinaci. http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2008_20.htm

Záleží tak pouze na exaktní důkazní rovině, nikoliv na tom, co tvrdí většina či jednotlivci, co se následně ověřuje. Ověřování všech dat se provádí kvůli určování procentuální bezpečnosti a účinnosti léčiv, úpravám postupů v aplikaci medikamentů stávajících a neposledně se stávající léky používají jako placebo u výzkumů léků nových, které musí vykazovat procentuálně lepší bezpečnost a účinnost vůči stávajícím lékům, jinak neprojdou schválením na trh.

Nejinak tomu bylo a je u vicevalentních vakcín, jinak by se nedostaly ani na trh a dále na něm nezůstaly, nemohly se vyvíjet s lepší účinností a bezpečností a neupravovaly se způsoby jejich aplikace. Tím se zajistí, že se neustále léčebné terapie vylepšují. Schvalovacími procesy tak neprojde min.95 procent všech nových zkoumaných léčiv. Např. v minulém roce tak FDA (úřad pro kontrolu léčiv) schválil pouze 44 nových léků a to byl nebývale úspěšný rok.

Proč se vše také permanentně ověřuje? Celosvětová vědecká obec či lékařská, nejsou nikdo jiný než rodiče se svými dětmi, které potkáváme denně na ulicích, v obchodech, ve frontě na zápas yankees apod. Těžko by se chtěli ohrozit léčivy. To je jako tvrdit, že oni se neočkují, mají zdravé děti a chtějí to po laické veřejnosti a jedná se o celosvětové spiknutí. Pravděpodobnost a potřeba utajení negativ, kdy ověřování probíhá zároveň celosvětově všemi možnými stranami, tak spadá spíš do roviny konspiračních teorií.

Věda neustále pochybuje zkoumá, přehodnocuje a vše ověřuje i poplašná tvrzení. Čím modernější doba a modernější informační dálnice a sběr dat, tím více máme možnost vše ověřovat a vzájemně do všeho nahlížet a docházet k vědeckému konsenzu.

Také nechceme ohrozit své děti, které očkujeme, ale argumenty v dokumentu Utajená data nás stěží mohou donutit přehodnotit poznatky, protože jsou jednak chybné, mylné, kauzálně i tedy logicky klamné a navíc data, studií předkládaných, dávno známe, ale na základě poznatků a znalostí, všech publikovaných i nepublikovaných studí, dále sběru dat z nemocnic po celém světě , se zatím přikláníme k pravděpodobnosti, že jsou neprůkazné a tedy i často interpretačně i kauzálně chybné či samotným čtením studií laiky dochází k chybné a zavádějící interpretaci. Dokument Utajená data tak staví na pocitech, emocích, osobní zkušenosti, víře o podvodu. Staví svou argumentaci na známých neprůkazných studiích, často i se špatnou metodikou a interpretací či studie, byť kvalitní, interpretují v dokumentu tak, aby vyhovovaly jejich tvrzením, což je nejčastější chyba, kdy na základě víry si upravujeme interpretaci faktů. Naštěstí věda není založená na víře, ale na pochybnostech a proto se vše ověřuje všemi stranami a dochází k vědeckému konsenzu.

Podíval jsem se např. na studii, která dle Gandalovičové dokazuje autismus po očkování, jak se dožaduje na Rozaliu. Již abstrakt uvádí falešnou argumentaci korelací (či neprůkazným tvrzením o růstu) (o němž si řekneme níže při rozporování růstu autismu) a tedy zavádějící tvrzení o záhadném nárůstu autismu od roku 1990 a velkém tajemnu, na které nemůže nikdo přijít a navrch ještě zmiňuje spojitost s rtutí. Samotná studie má jediného autora DeLonga a full text 49$. Opravdu jsem měl velký problém kliknout na koupit, už díky tomu abstraktu a nakonec jsem raději začal googlit, jestli nenarazím na badscience a někdo místo mě, tu odvahu číst měl. Takže posuďte sami badscience nebo další rozbor. Nicméně fakt je ten, že tyto studie jsou známé, ověřené a zcela neprůkazné.


2.0 Chronologie


 2.1 Zátěž imunity

 • Časová osa 4:05, třicet nebezpečných antigenů zatěžující vakcínami imunitu novorozence během šestiměsíčního očkování
  Odborné studie už řadu led ukazují, že rizikové je zvláště očkování kojenců kombinovanými vakcínami tedy proti mnoha infekcím najednou. Imunitní systém totiž ještě není zralý a opakovaná intenzivní stimulace, může imunitu zcela rozvrátit.dok. Utajená data
 • Především se nyní akumuluje hodně vakcín najednou. Takže dítě ve dvou měsících měsících dostane protilátky proti třiceti, třicet antigenů a to dítě jako kdyby najednou bylo nakaženo třiceti choroboplodnými zárodky, proti kterým má vytvořit imunitu, a aby tu imunitu vytvořil silněji, tak ty látky jsou většinou na soli hliníku a tomu hliníku říkáme právě adjuvants a tohleto očkování to dítě dostane ve dvou měsících, pak za měsíc, ve třech, pak ve čtyřech a pak ještě k prvním narozeninám a to znamená, že ten imunitní systém toho dítěte je takto zatěžován, takto prostě stimulován, k takovým velmi silným odpovědímProf. RNDr. Anna Strunecká, DrSc

Rozpor: Pokud bychom aplikovali všechny vakcíny, jež jsou součástí očkovacího kalendáře v jediný den, pak je zaměstnáno cca pouhých 0,1 % kapacity imunitního systému dítěte. Okamžitě po narození je organismus novorozence totiž atakován či kolonizován stovkami druhů mikroorganismů, jež představují více jak milióny antigenů. Díky tomu si tvoří tolik potřebnou imunitu. Novorozenci nemají dozrálé B-Lymfocyty, které brání některým bakteriálním infekcím.

Proto očkovací látky obsahují tzv. antigeny konjungované na proteiny, což zajistí, že se zapojí T-Lmyfocty a vyvolají odpovídající imunitní reakci, která novorozence brání před případnými infekcemi. T lymfocyty jsou plně zralé již po narození a vakcína je schopna lepší stimulace imunitního systému než tomu tak je u přirozené infekce. B lymfocyty totiž nejsou právě rozvinuté a dítě je velmi náchylné na bakteriální infekci, jejíž důsledky jsou vážné.

Logický klam dovolávání se autority “odborné studie už řadu let ukazují”: Logický klam, který budí v posluchači dojem, že odborníci o problému vědí, že existují nějaké odborné studie a přesto záměrně nikdo nic nečiní. Každá studie musí být ověřována na její relevantnost, aby mohla věda přehodnotit své poznatky a učinit nápravné kroky. Ověřování studií se provádí  ze všech možných stran a každý může do nich nahlížet (kontrolních úřadů FDA, EMA, CDC, univerzit, výzk. institucí, farmaceutů atd.). Vznikají tak často metaanalýzy, které hodnotí všechny publikované i nepublikované studie a veškerý sběr dat z celého světa, vyvozují závěry aktualizují data a následně postupy v dané léčbě. Proč se tak děje? Nikdo nechce ohrozit své bližní, protože se těmito vakcínami taky očkují. Skeptik, potažmo věda, se tedy bojí toho, že by zůstali stát na chybných tvrzeních a stali se jejich obětí a sami sebe i druhé uváděli v omyl s těžkými dopady pro ně i pro své blízké, pro všechny. Nepřímé tvrzení či přímé, že tak činí záměrně, něco utajují, je podobné tvrzení, že se sami neočkují, ale chtějí to po ostatních, pravděpodobně za nějakým účelem obohacení.


2.2 Vylučování hliníku, expozice

 • Časová osa 6:47
  ale právě problém je v tom, že jak je ten hliník neurotoxický, on se hromadí a on působí dlouhodobě a pomalu. Tím, jak jsou na něm navázány ty antigeny, tak jsou to velké, mi říkáme teda velké nanoagregáty, které neprojdou těmi, neprojdou do ledvin, takže se nemůžou vyloučitProf. RNDr. Anna Strunecká, DrSc

Rozpor: Přitom při intravenózní aplikaci (do žíly) cca už 50% aplikovaného hliníku z intravenózního podání je eliminováno z těla močí za méně než 24 hodin a zhruba 85+/- % během 3 týdnů. Priestova studie (2002).

Při intramuskulární aplikaci (do svalu) studie Flarend (1997) ukázala, že za 28 dní se postupně do krve dostane kumulovaně 17 % hliníku z hydroxidu hlinitého, který se ze zhruba 35 % vyloučí močí, a kumulovaně 51 % hliníku z fosforečnanu hlinitého, který se močí vyloučí z více než 43 %

Očkuje se intramuskulárně (do svalu), kde cca 5mg (aplikovaných hlinitých solí v průběhu 6 měsíčního období první imunizace) v místě aplikace zůstává a max. 0,003 procenta se dostanou do mozku, což odpovídá příjmu z potravy.

Z obou studií plynou klady pro očkování. Jinak neurotoxicita hliníku se stále zkoumá a hlinité soli se stále ve vakcínách zmenšují. V minulosti jich bylo mnohem více. Každopádně kontraindikace silné mohou nastat vždycky a to u jakékoliv léčby, což se odvíjí od predispozice jedince, kterou je zatížen, jenž ale předem neumíme určit. Záleží pak jen na tom, co se stane, když léčbu nepodstoupíme. Ovšem na vše existují ověřená data, což si doložíme.

Dále během měsíčního kojení přitom přijímají mateřským mlékem celkem přibližně 10 – 20 mg hlinitých solí (cca 80pg Al / 1l), sušeným 30 – 60 mg (tj 230pg Al/1l) , sojovým až 130 mg.

Nutné je brát tedy v úvahu dlouhodobý každodenní perorální příjem hliníku (trávicí soustavou) v šestiměsíční imunizaci, v porovnání s intramuskulární aplikací max. 5mg hlinitých za toto období.

Neurodegenerativní poškození bylo prokázáno jen intracerebrální aplikaci hliníku (do mozkové tkáně). Za bezpečnou či s minimálním rizikem se považuje expozice Al ve výši 2 mg/kg tělesné hmotnosti. Dávky hlinitých solí užitých ve vakcínách se také neustále zmenšují oproti minulosti a dnes už to činní asi cca o 60 procent méně než v minulosti.2.3 Rozpor růst autismu 

Už na začátku 19. století Bleuler popisoval něco jako autismus, ale nemluvil v této terminologii nýbrž hovořil o formě schizofrenie. Roku 1940 Kanner také popisoval něco podobné. Ve Vídni pak Asperger. PAS nebyl diagnostikován, ale byla diagnostikována místo něj nějaká forma retardace či různých mentálních a vývojových poruch. Lékařská, vědecká či institucionální obec neměla potřebné znalosti ani široké povědomí o poruše, existovala slabá diagnostika, sběr dat a péče o tyto lidi.

Až od devadesátých let s rostoucí přesnou diagnostikou a prací s těmito lidmi v léčebnách, v ústavech a zapojením veřejnosti, se začaly teprve postupně více rozvíjet a diagnostikovat tyto různé poruchy jako různé samostatné formy PAS a přestaly spadat pod jiné diagnostiky. Až moderní medicína rozlišila 4 druhy autismu od Aspergerova, atypického až po jiné pervazivní vývojové poruchy, diagnostikovat je, školit o nich širokou odbornou i laickou obec. Ještě do devadesátých let byl pro mnohé státy problém rozpoznat autismus. I v dnešní době je v rozvojových zemích tato schopnost na velmi nízké úrovni.

Trend tedy začal být rostoucí díky moderní medicíně a přesnější diagnostice a její variabilitě, přesnějšímu a rychlejšímu zpracování a sběru dat, rostoucí edukaci odborníků, laiků i institucí a tedy rostoucí péče s takto postiženými lidmi, dále jen díky růstu populace, kdy se tak tento trend dostává stále více ke všem sociálním skupinám obyvatel a všem národům a je dostupný stále většímu počtu lidí na planetě.

Správnou osvětu, indikaci a záznam tak postupně přinesla až tedy léta pozdější, kdy dnešní doba, se stále modernější diagnostikou, záznamem dat a veřejnou edukací, učinila největší pokrok. Bohužel nám informační doba přináší i temné stránky, kdy se snadno šíří bludy a desinformace.

Velmi mnoho nemocí v minulosti tak spadalo pod jednu diagnózu. Stále modernější medicína tak začala diagnostikovat a kouskovat celou škálu nemocí. Neustále přibývající poznatky z genetiky a jiných oborů medicíny, které nám přináší stále nové či přesnější diagnózy, jenž dříve spadaly pod jedinou.

Moderní doba tak přináší obrovský nárůst nově diagnostikovaných jedinců a modernější sběr dat.

Stále přesnější evidence a zápis dat nemocí i kontraindikací hraje tak velice významnou, téměř zásadní roli. Lidé se tak často klamně domnívají, že tyto nemoci se dříve nevyskytovaly, a že až poslední dobou dochází ke stále většímu nárůstu a díky této chybné dedukci, vytváří chybné irelevantní závěry a přisuzují tento domnělý nárůst nemocí různým, chybně určeným příčinám.

Na základě této první kauzální chyby (vyššího výskytu) následně vytvoří korelaci, kdy hledají příčinu podle toho, co rostlo též a vytvoří další kauzální chybu “společně tedy proto” a spojí příčnou souvislost nárůstu autismu s nárůstem očkování, aniž by opravdu měli patřičné důkazy, že vůbec došlo k nárůstu autismu. Na základě již první chybné premisy pak tvrdí, že události, které se vyskytují zároveň, růst očkování a růst autismu, musí být v příčinném vztahu.

Vždy by se mělo vycházet z relevantní důkazní roviny pro určení správné kauzality a příčiny.

Důkazní břemeno je tedy na tom, kdo přichází s mimořádnými tvrzeními a měl by umět přednést data bez kauzálních klamů a chybné interpretace pomocí logických klamů i relevantních fakt, kdy následně dochází k irelevantním závěrům.  Vědecká obec nicméně nicméně přehodnocuje či ověřuje jakákoliv tvrzení na jejich relevantnost,  byť validní důkazy pro jakákoliv tvrzení nebyl přednesena. Neustále se tak vše ověřuje, zpětně přehodnocuje a aktualizuje.

Resume:

Zásadní rozpor tak vidím v tom, že  růst autismus se často dokazuje logickým klamem společně tedy proto a tedy korelací, jež nutně nemusí implikovat kauzalitu viz “Korelace nutně neimplikuje kauzalitu

Mnoho záznamů diagnostikovaných lidí s autismem znamená růst autismu u lidí. Růst autismu u lidí přeci znamená mnoho diagnostikovaných lidí s autismem. Takže jednoduše chceme prokázat růst autismu u lidí, ale rovnou ho prokazujeme růstem diagnostikovaných autistických lidí. Pro média je pak snadné tento rozpor převzít a ještě snazší vytvořit. Pak na základě chybné premisy, neprůkazném růstu autismu, se snaží mnoho studí dokázat, co vlastně růst autismu způsobuje a vznikají tak nejrůznější korelace, které jsou tak zcela zavádějící, protože vycházejí právě z této pravděpodobně chybné premisy růstu.

Vznikají dále špatné interpretace studií a laici i některá odborná veřejnost bez první průkazné příčinné souvislosti, zda-li opravdu roste a také bez prokázaných příčinných souvislostí u korelací, jakým způsobem biologickým ajn., by mohl být mezi korelacemi vztah, vyvozují např., že PAS způsobuje očkování, pesticidy atd.

Studie mohou něco naznačovat, ale musí být metodicky silné, bez logických klamů a taktéž jejich následná interpretaci musí být bez logických klamů, abychom mohli provádět změny či abychom změnami, které odpovídají pouze teoretickým rizikům, neohrozili jedince mnohem více a proto  by měli a podléhají studie a tvrzení neustálému ověřování ze všech stran.”

Zdravotnický deník, ze světa: Mohou za prudký nárůst výskytu autismu změny v klasifikaci postižení?

Graf ukazuje počet studentů (na 10 tisíc) s diagnózami autismu (modrá čára) a postižení intelektu (červená) ve speciálních vzdělávacích programech ve Spojených státech mezi lety 2000 až 2010. Zvýšení výskytu autismu během této doby bylo kompenzováno snížením počtu diagnostikovaných případů postižení intelektu, což vědci vysvětlují tak, že došlo k přesunu studentů z jedné kategorie zdravotního postižení do druhé. Foto: Pennsylvania State University

 


Shrnutí logického klamu:

Autismus roste, protože roste diagnostika pacientů s autismem. Diagnostika pacientů s autismem roste, protože roste autismus. Následně na základě této první chybné premisy utvoříme další kauzální chybu „společně tedy proto“. Očkování roste a vedle toho roste diagnostika autismu. Autismus a diagnostika roste, protože roste očkování. Následně, na základě všech těchto kauzálních chyb, vytvoříme logický klam, jemuž se říká irelevantní závěr a tedy: „Očkování způsobuje autismus“.

Z této chyby se pak začneme dopouštět dalších logických klamů, kdy se snažíme prokázat, jaká příčina v očkovací látce může způsobovat autismus. Následně, aniž by se cokoliv relevantně prokázalo, vytvoříme další logický klam irelevantního závěru, který již přímo vede ke změně výsledného postupu medikace a tedy aplikace očkovací látky. Můžeme tak ovlivnit procentuální bezpečnost pro naše děti, aniž bychom v ruce měli relevantní důkazy.

jsou velice nezbytné a důležité studie na mnoha respondentech, bez logických klamů, se silnou metodikou a bez jejich chybné interpretace, které prokáží příčinné souvislosti jakýchkoliv tvrzení či teorií a výslednou procentuální účinnost a bezpečnost, abychom mohli poznat chybná tvrzení, slepé cesty a mohli následně lépe přehodnocovat své poznatky.

 

Témata související:


2.4 Sběr dat

 • Časová osa 12:15, hlavní hygienik nemá žádný podklad k tomu, aby určil přínos, protože sběr dat od SUKL je špatný a nekontrolovaný
 • Na to upozorňuje státní ústav pro kontrolu léčiv dlouhodobě, že zhruba asi jenom dvě procenta nežádoucích účinků jsou hlášeny, takže pokud třeba hlavní hygienik tvrdí, že očkování je jednoznačný přínos a je bezpečné, tak proto nemá žádný podklad. Nikdo nikdy neodůvodnil, že každé to jednotlivé očkování je nezbytně nutné, a že ty přínosy převažují nad rizikyZuzana Candigliota

Rozpor:

V medicíně vždy hovoříme o procentuální účinnosti a bezpečnosti. Aby se vůbec mohl dostat jakýkoliv lék na trh, musí projít třemi fázemi schvalovacích procesů na procentuální účinnost a bezpečnost (každá fáze trvá min. 2 roky a neprojde cca 95% zkoumaných léků), jenž musí být přínosem a vyvážit všechna rizika. Perpetuum mobile neexistuje. Další permanentní ověřování účinnosti a bezpečnosti se provádí poté přímo na trhu z něhož se neustále doplňují kontraindikace do léčiv, které se nezjistily. Hlášení kontraindikací se provádí zcela běžně, dlouhodobě a velice propracovaně, hlavně v západních zemí.

USA má systém sběru dat výjimečný, následuje UK, Německo, Francie a další státy. ČR v tomto byla opravdu ještě do roku 2012 celkem pozadu (SUKL proto zavedl různá opatření, platná pro EU a zaměřil se více na osvětu až v roce 2012). Nicméně i kdyby SUKL neprováděl žádný sběr dat, jeho přínos pro posouzení účinnosti a bezpečnosti, díky demografickým podmínkám ČR a tedy počtu obyvatel, znamená pro celosvětový sběr dat, z něhož se rizika bezpečnosti, účinnosti a metodiky medikace vyvozují pro léčebné terapie, naprosté minimum a je zanedbatelný. Zuzana Candigliota tak navozuje dojem, že záleží především na sběru dat od SUKL.

USA se skládá z 50 států. Samotný New York se blíží počtem obyvatel ČR. Pro představu, jak velké množství dat to znamená z celého USA, kde se veškeré kontraindikaci striktně hlídají a bez očkování tam nemáte šanci vystudovat ani vysokou školu. Z hlášených kontraindikací, sběrem dat ze všech nemocnic světa, se provádí nejrůznější rozsáhlé studie, kde se vyhodnocuje účinnost a bezpečnost léčebných terapií na trhu (vakcín, léků apod.).

Tyto studie jsou prováděny ze všech stran vědecké obce, od kontrolních úřadů, universit, výzkumných institucí, laboratoří, vědců, výrobců a farmaceutických společností. Všichni tyto studie sledují a každý má možnost do nich nahlédnout. Nejdůležitější jsou tak metaanalýzy, které vyhodnocují veškeré publikované i nepublikované studie v dlouhodobém horizontu a záběr činí i desítky let zpětně až do počátků zavedení dané terapie. Na základě všech těchto poznatků se vyhodnocuje tzv. postmarketingová účinnost a bezpečnost léčebných terapií (jednoduše registrovaných léků na trhu).

Ověřování je de facto nikdy nekončící proces i z důvodu neustálého vylepšování bezpečnosti a účinnosti léků a postupů medikace. Takže, např léky současné se používají v kontrolovaných studií, u výzkumů nových léků, jako placebo. To znamená, že zkoumané nové léky musí prokázat lepší bezpečnost a účinnost než léky současné, jinak se nedostanou ani na trh (95% léků neprojde, za rok 2014 schválilo FDA pouze 44). To samé ověřování a schvalování proběhlo i s vícevalentními vakcínami, jinak by se nedostali na trh. Na trhu pak ale probíhá další zpětné ověřování se sběru dat ze všech nemocnic z celého světa, nejrůznějšími stranami, celosvětovou vědeckou obcí a všechna ověřovaní se všemi zkoumají a každý do nich může nahlížet.

Naštěstí věda není založena na víře a pocitech, ale na neustálém permanentním ověřování a zpětném přehodnocování veškerých dat a studií vědci z celého světa, kdy se vzájemně všichni ověřují a vznikají metaanalýzy (jenž také podléhají ověřování), které analyzují všechny publikované i nepublikované studie, sběr dat a ověřují se takto často i poplašná tvrzení.


3.0 Proces ověřování 

(zkrácená verze – nutno aktualizovat, zpřehlednit, stylizovat a doplnit)

Zkráceně princip ověřování a výzkum léčebných terapií(léků) před uvedením na trh
U registrovaných léků probíhají randomizované, dvojitě zaslepené studie následujícím způsobem:

Preklinická část, poté fáze 1, 2, 3.

Preklinická: zahrnuje testy na zvířatech (většinou myši, krysy) – trvá min. 2 roky max 5 let., testuje se účinnost a bezpečnost + další výzkum. Potřebují schválení na bezpečnost a účinnost, aby se mohl výzkum dostat do fáze 1 na lidech.

Fáze 1 – testování na lidech (trvá opět min. 2 až pět let), zahrnuje další výzkum a randomizovanou studii na +- 75 pacientech – testuje se účinnost a bezpečnost. Opět potřebuje schválení EMA(eu) či FDA(usa) (úřady pro kontrolu léčiv), aby se mohli dostat do další fáze 2.

Fáze 2 – tady již probíhá dvojitě zaslepená studie na cca 135+ respondentech a opět se testuje účinnost a bezpečnost (2-5let), opět schávlení EMA či FDA na bezpečnost a účinnost

Fáze 3 – to samé ale už na 500+ až 1000+ respondentech, opět potřebují schválení FDA či EMA, aby se dostaly léky na trh. Avšak musí mít i schválení na bezpečnou výrobu a kvalitní distribuci.

Tyto fáze se dále mohou dělit na 2a, 2b, atd. Vše stojí stovky milionů dolarů a neprojde schválením v některé části fáze 95 procent všech léčebných terapií či léků. Za rok 2014 schválil FDA pouze 44 nových léků na všechny možné nemoci a to byl velice neobvykle úspěšný rok.

Proto jsou výzkumy i samotné registrované léky, co jsou již na trhu, pod kontrolou samotných investorů, kteří do společností investují a pod kontrolou investorských magazínů, kdy se všichni vzájemně skepticky varují před jakýmikoliv nesrovnalostmi, jinak jsou ztrátoví či bankrotují, jakmile je lék v některé fázi zamítnut či se na trhu prokáže vážná kontraindikace, nezjistitelná na vzorku respondentů ve fázi III. Neexistuje jeden investor do vyvíjeného léku ani do již registrovaného léku, ale jsou jich desítky tisíc, od drobných až po velké z celého světa.

“Fáze 4” je ověřování, zda-li společnost umí splnit veškeré bezpečnostní podmínky výroby a dodání léčiv na trh.

– ochrana na trhu – Další ochrana je pak na trhu. Když přeci jenom projde něco, u čeho se zjistí vážná kontraindikace na velkém tržním vzorku populace, který si nemohou v testovacích fázích dovolit (stálo by to stovky miliard a bezpečnost by nemohla být uhlídána) a nebo se neprojeví účinnost, ihned to lékaři nahlásí a nechtějí lék předepisovat. Bývá to velmi zřídka.

Tudíž všechny léky prochází zpětně na trhu opětovným kontrolám a metaanalýzám od široké vědecké obce, aby se mohla zjistit účinnost a bezpečnost na světové populaci i u různých etnik a skupin, národností, dle demografie, prostředí, společenských podmínek atd., podchytila se všechna rizika a mohli se následně vyvíjet lepší léky či upravovat způsoby medikace atd.

Zamlčování jakékoliv kontraindikace by bylo značně kontraproduktivní a hlavně dosti nereálné vzhledem k tomu, že ověřování probíhá ze všech možných zdrojů, konkurenčních, úřadů, různých vědeckých týmu, univerzitních, nemocničních, samotných pacientů, lékařů ajn. po celém světě. Léky farmaceutických firem užívají jak rodiny farmaceutických výzkumníků, tak nezávislých výzkumníků atd. a nikdo nechce mít na trhu něco, co škodí či je neúčinné. Pokud by došlo k zamlčení vážné kontraindikace samotnou farmaceutickou firmou, mělo by to pro ní katastrofální dopady. Vždy se na to přijde, ať už jsou chyby vědomé či nevědomé nebo až zjištěním nedostatků na celosvětovém tržním vzorku respondentů. Tisíce nemocnic neustále podává zpětné vazby v podobě hlášených dat atd.

Taktéž je nutné brát v potaz, že stejné léčebné terapie, podstupují a léky užívají i farmaceuti, vědci, lékaři atd., kteří nechtějí ohrozit sebe ani své blízké.

Zajímavou doménou je konkurenční ověřování. Protože je tak málo schválených léků každoročně, všichni se vzájemně “špehují”. Jednak chce každý získat účinnou technologii i pro svůj výzkum a jednak proto, že investoři často chtějí převzít danou společnost formou akvizice ze stejného důvodu. Taktéž upozornit na případné nedostatky atd. Probíhá tak mnoho kauzalit, od nepřátelské převzetí, avizované převzetí, dohody o spolupráci, až po boj, kdo s danou účinnou technologií bude dřív na trhu a nebo odhalení chyby. Neustále se tak kauzálně všichni hlídají, aby nakonec měli to zlaté vejce ve svém košíku oni před ostatními.

Moderní medicína je stále propracovanější a zpětné ověřování důkladnější. Ověřování probíhá de facto permanentně bez přestání. Úřady, vědci, nemocnice, lékaři, pacienti, farmaceutické firmy neustále ověřují. Jakákoliv hlášená podezření i ta vynucená alternou, jsou ověřována a ten řetěz má vzájemné kauzality.

Farmaceutický byznys, který se děje, je pak o lécích s určitou účinností a bezpečností, kdy se snaží firmy prosadit svůj lék na daný trh. Každý trh jednotlivých zemích pak má nějakou ekonomickou sílu a tak ne všude si mohou dovolit ty poslední nejlepší léky, s nejlepší účinností a bezpečností. Tady vidím problém, ale je iluzí si myslet, že všichni budou mít vše. Další byznys je poté z neregistrovanými “léky”, které neprošly schvalovacími procesy a tam vidím největší problém.

Největší paradox spočívá v tom, že tak, jaké lidé mají laické představy o farmabyznysu, tak to přesně funguje u alternativní léčby jako je MDM, homeopatika atd., která všechny tyto postupy vynechává, protože by se samozřejmě ihned zjistilo, že jejich léčba nefunguje či je nebezpečná a také proto, že nechtějí platit stovky milionů dolarů za testování a výzkum. Chtějí prostě maximalizovat zisky s minimálními náklady a snaží se obejít systém takovým způsobem, aby jejich lék nemusel projít registrací u EMA či FDA a obešel zdravotní vyhlášky jednotlivých zemí a oni mohli přesto využít návyk lidí na snadnou léčbu polykání tabletek atd. a tak např. homeopatika produkují tisíce cukrových tabletek na všechno atd.

Obcházejí tak systém kličkami na způsob doplňků stravy a poradenstvím, které se tváří jako léky či léčebné terapie.

Laici, potažmo alterna z neznalosti vyvozují irelevantní závěry. Nikdo nechce dávat peníze do výzkumu, jenž tahá z investorů peníze jenom na platy pochybných CEO, “profesorů” atd., aby nakonec skončil výzkum po letech zamítnut v některé fázi a zjistili, že vyhodili peníze oknem či se na trhu posléze objevila na velkém počtu respondentů chyba, která se u PI,II,III nedala odhalit. Vždy to tak bylo. Každý chce mít prostě zlaté vejce ve svém košíku a výzkumů, co jsou pouze jen slepé větve a nebo již podvody, se bojí jak čert kříže odjakživa. Schvalovacími procesy projde sotva pět procent z celého koláče výzkumů.
Minulý rok (2014) bylo schváleno 44 léků a to byl neobvykle rekordní rok. Ověřovacích metod je spousta a konečným schválením PH3 rozhodně nekončí, ale de facto teprve začíná. Největší ověřovací skupina respondentů je celý trh pacientů, lékařů, vědců, sběr dat a konkurence atd.

Část léků tak končí i po uvedení na trh, kdy se na velkém počtu respondentů zjistí konečná účinnost a bezpečnost, které by se nemohli zjistit za deset let v postupných fázích PI,II, III na malém počtu respondentů s trhem nesrovnatelným. Na slepé cesty se přijde vždy a znamená to citelné ztráty a odliv investorů jak u výzkumu, tak u stávajících společnosti. Propady na burze pak znamenají citelné ztráty pro společnosti, ze kterých se často již nedostanou a končí.

Ověřování probíhá na všech možných úrovních, investorských, konkurenčních, nezávislých vědců, snahou převzít technologii, úřady, lékaři a pacienty konče. Každá zpráva, data a výsledky jsou zkoumány mnoha stranami.
Ověřování je de facto nikdy nekončící proces i z důvodu neustálého vylepšování bezpečnosti a účinnosti léků a postupů medikace. Takže např léky současné se používají v kontrolovaných studií u výzkumů nových léků jako placebo. To znamená, že zkoumané nové léky musí prokázat lepší bezpečnost a účinnost než léky současné, jinak se nedostanou ani na trh, a to samé proběhlo i s vícevalentními vakcínami. Na trhu pak probíhá další zpětné ověřování se sběru dat ze všech nemocnic z celého světa, nejrůznějšími stranami, celosvětovou vědeckou obcí a všechna ověřovaní se všemi zkoumají a každý do nich může nahlížet.


3.1 kontraindikace a predispozice

Víme, že kontraindikace vznikají na základě predispozice. Predispozice je fyziologický stav, se kterým přichází člověk na svět a jenž velmi těžko můžeme predikovat a tak třeba na atopii spadá 5-15 procent bez anamnézy, avšak určit předem před aplikací jakékoliv látky, s jakým fyziologickým základem se jedinec narodí a narodil, spadá budoucnosti. Dle různé fyziologie tak vznikají různé reakce na očkování či jakékoliv podávané léky. Pokud by tedy očkování mělo být příčinou, muselo by po něm vzniknout bez predispozice nějaké neurogenní poškození, proto se tolik zvažuje hliník, zkoumá oxidační stres apod.

Napovědět může trochu rodinná anamnéza, ale spadá do roviny teoretických rizik. Může se dítě narodit např. s alergickou atopií i bez rodinné anamnézy? Ano a odpovídá to cca 5 – 15% šanci. S rodinou anamnézou procenta násobně rostou. Může mít dítě zvýšenou atypickou reakci “s” i bez rodinné atopické anamnézy? Např. zaslepená studie na 669 dětech “s” i bez rodinné anamnézy ve věku dvou měsíců až 2,5 let neprokázala zvýšené riziko atypických reakcí očkováním černého kašle, jak očkovaných černým kašlem, tak neočkovaných. Jinak rozvinuté astma se objevilo u očkovaných i neočkovaných a odpovídalo tak číslům, kolik dětí se rodí s atopií “s” i bez anamnézy.

Což by napovídalo tomu, že jen některé predispozice budou náchylné na projevy z očkování. Když se narodí autistické dítě, tak je pravděpodobnost, že může mít atypickou reakci na očkování, protože je prokázáno, že autistické děti (dle typu PAS) mají na očkování reakce (určité vakc.), projevující se zvýšenými  gastrointestinálními problémy, kterými autisté trpí.

Plynou nám z toho závěry, že neznáme předem kauzistiky, které vedou k velmi vážným kontraindikacím s trvalými následky u určitého malého procenta dětí.

Můžeme přesto oddálit projev na očkování, u kterého nevíme, zda-li vůbec nastane, individuálním očkovacím plánem v závislosti na rodinné anamnéze? Ano (pochybuji, že v ČR, kde je hrazené zdravotnictví povinně celoplošně bez možnosti individuální finanční spoluúčasti pacientů), ale je pak opravdu těžké určit, co je větší riziko, zda-li vystavit děti vážné atypické reakci, kterou nevíme, jestli vůbec dostane a nebo určit individuální očkovací plán a vystavit ho riziku bakteriální infekce. Novorozenci nemají dozrálé B-Lymfocyty, které brání některým bakteriálním infekcím.

Proto očkovací látky obsahují tzv. antigeny konjungované na proteiny, což zajistí, že se zapojí T-Lmyfocty a vyvolají odpovídající imunitní reakci, která novorozence brání před případnými infekcemi. Obavy o zátěži imunitního systému jsou však liché. Pokud bychom aplikovali všechny vakcíny, jež jsou součástí očkovacího kalendáře v jediný den, pak je zaměstnáno cca pouhých 0,1 % kapacity imunitního systému dítěte. Okamžitě po narození je organismus novorozence totiž atakován či kolonizován stovkami druhů mikroorganismů, jež představují více jak milióny antigenů. Očkování je nutné aplikovat právě v útlém věku a překlenout tak nezralý imunitní systém novorozence a ochránit ho před přirozenou infekcí, proti které se neumí bránit.

Rodiče, kteří se snaží naopak oddálit očkování až do 1 roku života, tak riskují závažnost průběhu těchto bakteriálních infekcí. Konjugo-vané vakcíny jsou také více imunogenní u starých lidí a nahradí klesající funkčnost B lymfocytů.

Kdy tedy zavést individuální očk. plán? Vše je spíš založené od aktuálního známého akutního fyziologického stavu jedince, který by byl ohrožen podáním vakcíny (např. předčasně narozené děti s nízkou váhou, kdy se to např. může odvíjet od kauzalit bezpečné minimální expozice hliníku na 1kg váhy, která je 2mg) či další podmínky.

Avšak, co se týče atypických kontraindikací, tak určit kontraindikaci předem a jakou predispozicí novorozenec trpí, patří bohužel zatím budoucnosti.


3.2 Korelace, predispozice, kontraindikace, kauzální chyby a logické klamy

Znáte tyto korelace kolem pesticidů a autismu? Naznačují korelací, že za autismem dětí by mohli stát enviromentální důsledky zemědělských oblastí, ve kterých se zkoumaní respondenti (matky v anenatálním stavu) nacházely oproti matkám, jež tomuto prostředí nebyly vystaveny.

http://ehp.niehs.nih.gov/1307044/
http://ehp.niehs.nih.gov/1104553/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1104553
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4181911/

První věc je ta, že též vycházejí z předpokladu a chybné premisy růstu autismu a snaží se vytvářet korelace. Nicméně, předložené studie u pesticidů mluví o vytvoření predispozice v antenatálním stavu matky, tedy ve vývoji plodu, což poukazuje na fakt, že se dítě rodí s fyziologickým základem. Což by odpovídalo stávajícím poznatkům, že očkování je kontraindikací, kdy část autistů po něm trpí velmi zvýšenými gastrointestinálnímy problémy.

Pokusím se stručně: Víme, že kontraindikace vznikají na základě predispozice. Predispozice je fyziologický stav, se kterým přichází člověk na svět a jenž velmi těžko můžeme predikovat a tak třeba na atopii spadá 5-15 procent bez anamnézy, avšak určit předem před aplikací jakékoliv látky, s jakým fyziologickým základem se jedinec narodí a narodil, spadá budoucnosti. Dle různé fyziologie tak vznikají různé reakce na očkování či jakékoliv podávané léky, léčebné terapie. Pokud by tedy očkování mělo být příčinou, muselo by po něm vzniknout bez predispozice nějaké neurogenní poškození, proto se tolik zvažuje hliník, zkoumá oxidační stres, zátěž imunity kvůli počtu vakcín apod.

Avšak všechny studie byly zatím neprůkazné. Nicméně mi to připadá jako hledání pravdy pro předem předem předpokládanou příčinou, která vznikla z korelace růstu autismu, jenž vznikla na klamu důkazu kruhem (tudíž výzkum založený na neprůkazném růstu PAS). Od té doby se neustále zkoumají všemožné látky ve vakcínách, postup aplikace, načasování atd.

Např. thiomersal, jedná se o rtuťnatou sůl a ve vakcínách se již nepoužívá, byť dalece větším expozicím jsme vystavení potravinovým řetězcem, zejména pak rybami, kvůli, kterým se zakázal, jako teoretické riziko zbytečného navyšování expozice u kojících matek přímořských zemí, či vyhledávajících tuto stravu. Co je zajímavé, že to byla  látka, kterou nás antivaxx strašili, že způsobuje autismus. Nicméně x let po tom, co se vysadila k poklesu nedošlo a tak si našli další látku adjuvant hliníku. Samozřejmě to není jediná látka, kterou straší.

Připomíná mi to hledání podobizny Boha pro svou víru. Uvidíme.

Zároveň je studie pesticidů korelací vycházející z chybné premisy růstu, ve které máme vedle sebe dva jevy (pesticidy, autismus), ale neznáme, jakým způsobem by se mohly vzájemně ovlivňovat a zda-li tedy existuje příčná souvislost ve chvíli, kdy se zdá, že na sebe vzájemně navazují. Abychom tedy mohli prokázat příčinou souvislost, potřebujeme další zkoumání, jakým způsobem tyto pesticidy ovlivňují plod. Do té doby jsou studie bohužel neprůkazné. Tvrzení, že události, které se vyskytují zároveň, musí být v příčinném vztahu, aniž bychom prokázaly jakým způsobem jeden ovlivňuje druhého, je tedy logickým klamem, kterým klameme často sami sebe a tím i ostatní a jedná se o další častou, chybnou interpretaci studií, ať už z odborné strany autorů, tak ze strany laiků. Např. kauzální klam – měl jsem chřipku, snědl jsem pampelišku a druhý den jsem byl již zdravý. Pampeliška léčí chřipku atd.

Stejně tak se děje u hliníku etc. Studie mohou naznačovat, ale musí být průkazná, abychom mohli provádět změny či abychom změnami, které odpovídají teoretickým rizikům, neohrozili jedince mnohem více. Velice podobná kauzální chyba post hoc ergo propter hoc, tedy časové následnosti, vzniká při očkování. Dítě se po očkování dostalo do vážného stavu, očkování způsobuje vážný stav. Nebo očkování způsobuje autismus. Tvrzení tedy, že dítě má po očkování autismus, bez doložení relevantního důkazu, jakým způsobem k tomu došlo, je kauzální chybou časové následnosti, nebo-li sebe i ostatní klameme logickým klamem časové následnosti.

Naopak bylo prokázáno, že někteří autisté jsou náchylní na očkování, jelikož po něm často vykazují těžší gastrointestinální problémy, jimiž autisté trpí, nikoliv, že očkování je jejich příčinou vzniku gastrointestinálních potíží, což by byl kauzální klam. Tudíž autismus je predispozicí a očkování kontraindikací na predispozici.

Tudíž je vždy nutné doložit způsob, jakým by došlo k vytvoření autismu bez predispozice, nikoliv činit tak jenom na základě korelace a tedy chybné kauzální interpretace atd., čímž jsou články různých nature magazínů poměrně známé. Zajímalo by mě, co vlastně není přírodní? Kladený důraz na slovo přírodní či dovolování se přírody, je také nejčastější logický klam. Ve vesmíru neexistuje nic, co by nebylo přírodní a nebyla zároveň chemie. Záleží tedy pouze na procentuální účinnosti a bezpečnosti dané látky pro člověka a jejím množství, kdy každé množství a každá látka bude pro každého jednotlivce jinak bezpečná, dle jeho predispozic, aktuálního fyziologického stavu atd.


 

3.3 Kontraindikace a predispozice,  odškodnění

Věda není založena na přesvědčení, že kontraindikace a predispozice se dá vždy předem určit a proto je povinností pacienta automaticky odškodnit. 

MUDr. Gandalovičová v Utajených datech  zmiňuje jako důkazní rovinou právní soudy pro to, že očkování způsobuje autismus, protože soud odškodnil pacienty za kontraindikace. Což je logický klam irelevantního závěru.

Určovat právním soudem bezpečnost dané látky a její kontraindikace v rozporu s vědními poznatky (vědeckým konsenzem) a poté na tomto základě kohokoliv odsoudit, je podobné, jako by automechanik rozhodoval o povolení startu raketoplánu do vesmíru či se astrolog vydával za astronoma nebo dav za soudce. Téma související: http://www.wall-street.cz/?page_id=5109

Antivax má jednu velkou výhodu. Útočí na emoce. Nepotřebuje nic jiného, než pár vágních formulací a hodně emocí. A když se někomu podaří šlápnout jim na kuří oko, hned následuje protiútok ve stylu “ta zlá všemocná farmakolobby, která ovládá všechno”. A teď s tím bojujte. USA ukazuje systém, který selhává. Odškodňovací program, který je ovšem v rukou práva (i když si neumím představit nic lepšího), které dává odškodné i v případech, kdy to není vědecky podložené. Tím ovšem v očích antivax legitimizuje vedlejší účinky. A sněhová koule se balí. Lidé odmítají očkování, stát nemá velké prostředky, jak si je vynutit a pro jistotu to nedělá. Vrací se choroby, které byly pokládány za vymýcené. Náklady na léčbu nikdo nevymáhá, protože by to zase muselo být soudně, a americký porotní systém funguje lépe na emoce než na fakta. A co s tím? I u nás je vidět, jak antivaxpracují a kde mohou, tam narušují chod očkovacích programů. A až na pár idealistů a několik pošuků přesvědčených o své pravdě, jde u většiny opět jen o peníze.” David Hrbek

Ad David Hrbek) To je těžké a pochybuji také, že jakékoliv argumenty mají pro antivax nějaký význam, právě díky jejich logickým klamům oslovujících emoce, jichž jsou obětí a neuvědomují si je, natož aby rozuměli studiím, jak probíhá výzkum, ověřování léků a kauzálním vztahům ohledně kontraindikací, predispozice, léčebných terapií atd.

Kontraindikace a predispozice, fyziologický základ se kterým se jednotlivci rodí, a kterými pacient trpí a bude trpět, neumí věda ve valné většině předem určit a vždy v nějaké procentuální míře nastanou v závislosti na jejich vážnosti, která odpovídá nějakému počtu pacientů.

V medicíně proto mluvíme o procentuální účinnosti a bezpečnosti. Rozdělujeme tedy kontraindikace podle procentuální bezpečnosti k počtu pacientů, kdy na velmi vážné připadají poměry 1:1000, 5000, 10000 atd. dle užívané látky apod. Peperpetuum mobile neexistuje vzhledem k právě různým fyzio zakladům každého jednotlivce, se kterým se rodí a věda neumí ve valné většině předem zjistit, jaký u každého jednotlivce je a jaké kontraindikace bude mít . Vychází se tak u každého jednotlivce až ze zpětné reakce a tak se kontraindikace sledují a zapisují a určuje v jakém poměru mohou nastat k počtu pacientů.

Aby se jakýkoliv lék, terapie, mohli dostat na trh, musí mít tedy dobrou procentuální bezpečnost a zaznamenané všechny zpětné reakce, které určí během minimálně 6 let a max 20let trvajících výzkumů nových léků na počtu respondentů, který se pohybuje od 1000+ pacientů.

Dále se kontraindikace sledují zpětně, kdy je daná schválená látka aplikována na velkém trhu a tedy velkém počtu lidí a následně se zapisují (sběr dat z mnoha nemocnic z celého světa, kdy ty nejsofistikovanější a nejlépe propracované mají v USA, UK, Francie, Německo.

Stále platí, že jakou kontraindikací bude pacient předem trpět ve valné většině neumíme zjistit, pokud není kontraindikací nějaký jeho akutní stav, těhotenství, jiné brané léky, předčasné narození atd. apod., které lze předem indikovat. Avšak postihovat lékaře kvůli kontraindikaci na základě predispozice a fyziologickém stavu s kterým se rodí, kdy nevíme jakou kontraindikací jedinec trpět bude, nelze a nelze ani výrobce.

Neexistuje 100 procentní bezpečná a účinná látka či takovou neznáme a neznáme ani lepší procentuálně účinější a bezpečnější než na trhu jsou a buďme rádi, že vůbec nějaké jsou. Např. imunosupresiva mají velmi vážné kontraindikace a velmi časté a trpí jimi hodně takto postižených pacientů, ale určit, kterými budou neumíme, ale bez těchto léků by nepřežili, ani bych tu nic tedy teď nepsal. Lze však postihnout lékaře tehdy, když zanedbá akutní stav či opomine jiné kauzální vztahy, které se dají indikovat předem.

Avšak např. u vakcín je však složité činit individuální očkovací plán na základě akutního stavu (předčasného narození apod.), protože pak musí lékař vážit mezi akutním stavem a např. bakteriální infekcí, kdy dítě nemá vyvinuté B-Lymfocyty, kdy konjugovaná vakcína dítě takto chrání, tím spíše předčasně narozené. Nemůže poznat předem, zda-li bude trpět vážnou kontraindikací, dále určit akutní kontraindikace k předčasnému narození je složité a vychází procentuálně mnohem výhodněji pro očkování v nějakém poměru. a spíš a ani nemůže vědět, zda-li ho nezabije bakteriální infekce.

Poměr rizik musí vyvážit. Je snadné poté útočit na emoce, když dítě spadne do procentuálně velmi malé skupiny s těžkými kontraindikacemi. Jak ale poznat, že dítě např. bude trpět gastrointestinální kontraindikací, kterou např trpí i autistické děti, při predispozici, když i akutní indikace vychází očkování mnohem lépe oproti procentuální míře vážné indikace, a když indikace autismu je takto předem de facto nemožná?”

Navíc, uváděná fakta právě říkají, že představa kompenzace a postihu je často nereálná a velmi složitá vzhledem k právě k mýtům o vakcínách, kontraindikacích, predispozicích atd. a je dost zavádějící to zjednodušit na vztah, nastala kontraindikace = postih, a nebyla by to férové. Nicméně určitě to nikoho nevyjímá ze zanedbání lékařské péče, kdy se dá stav indikovat, odpovídá zanedbání kontraindikace indikovatelné atd. a proto existuje i ČLK atd.

Technická poznámka: Odškodnění v USA funguje již od roku 1955, od roku 1986 různé programy a hlavně od 1988 pak (NVICP) National Vaccine Injury Compensation Program, schválený americkým ministerstvem zdravotnictví a přispívá se na něj dokonce daní 0,75$ z každé podané vakcíny. Tlak antivax existuje už i z té doby a sahá mnohem dál a na jeho základě řada společností přestala některé vakcíny v těch letech zkoumat i vyrábět, protože to sebou neslo značné náklady na soudní a jiné výlohy, které se jim stěží vraceli, i když byly neprůkazné a neměly tak čas a finance na samotný výzkum atd. Každé odškodnění tak musí být průkazné a obsahuje řadu ochranných prvků. Např od roku 2011 se odškodňuje v průměru 800000$, program NVICP získal až 2,3mld. dolarů za úmrtí bylo odškodněno cca 400 obětí. Odškodnění za úmrtí odpovídá 250000$.

Antivax hnutí tak sílí v různých časových intervalech na základě různých poplašných a bludných zpráv o účincích a kontraindikacích různých vakcín apod. a tedy dlouhodobě různě sílí a slábne nezávisle na odškodnění.

 


4.0 Logické klamy ‘viz. také wiki

Lidem podvědomě, aniž by si to uvědomovali, ve smyslu psychologického nevědomí a měli znalost o nich, slouží často logické klamy lidem k utvrzování se v jejich víře – o zlém systému, zlém očkování, o své pravdě, lži druhých, k manipulaci druhých atd. a užívají se tak v populaci zcela běžně, kdy tak lidé klamou sami sebe i druhé a sebe i druhé tak uvádějí v omyl. Kdo vše používá logické klamy?

Lidé s nějakým traumatem a tíživou životní situací, se kterou se potřebují vyrovnat, jsou k tomu nejnáchylnější. Najdou si nepřítele, který může za jejich problémy a začnou spojovat nahodile různé jevy, kterými skládají mozaiku zlého systému, jenž může za jejich problémy. Jedná se o formu psych. obrany před světem. Toto vymezení se vůči systému a boj proti němu je uspokojující a dává jim pocit, že se mohou se svými problémy lépe vyrovnat. Podvědomě pak neustále tento pocit vyhledávají.

Dále je často používají lidé s potřebou se vymezit, potřebou se utvrdit, že nežijí krysí závod a systém je neovládá, že jej prohlédli, jdou proti proudu, což jim dává pocit výjimečnosti (známé jejich rčení “Nejsme ovce”) .

Taktéž těmto klamům snadno podléhají lidé, jež mají podvědomou potřebou obhájit své chyby a svou neschopnost, pocit, že za jejich chyby může někdo jiný, je pro ně uklidňující.

Následně je pak používají úspěšní manipulátoři se znalostí klamů.

Neposledně všeobecně všichni, kdokoliv v běžném životě, užívají logických klamů pro cokoliv, aniž by si to uvědomovali.

Dokument Utajená data tak je pravděpodobně, dle indicií, tvořen na základě víry, emocí, spiklenectví, boji proti systému, kdy si chtějí protagonisté podpořit svou víru, pro kterou si hledají podporu pomocí logických klamů a vše si interpretují po svém (hlavně studie) tak, aby se ve své víře utvrdili. Nikoliv, aby pochybovali, ověřovali a přehodnocovali veškeré dostupné studie k předmětnému tvrzení, zda-li PAS způsobuje očkování a interpretovali si je nikoliv na základě víry, ale nezaujatě.

Přemýšlel jsem, zda-li to sem psát, abych se nedopustil logického klamu ad hominem či podsunutého argumentu a neponechat v analýze čistě pouze chronologii.

Nicméně často přehodnocuji to,, co vede lidi k užívání logických klamů a k odlišným interpretacím a co je někdy často spojuje. Často je to víra a emoce, boj proti systému atd., které plynou z různých věcí.  DeLong má také postižené děti. Já být jím, určitě mám problémy. Není to nic, co by bylo negativní, ale je to přirozené. Nicméně, které prvky protagonisty spojují, přesně nevím, logické klamy určitě. Existuje mnoho  indikací jak z dokumentu tak z publikační činnosti atd. Často se tyto prvky u alterny opakují v různých modifikacích. Nevím, zda-li by to šlo napsat tak, abych nikoho nikdy neurazil, asi to úplně nejde, je to jen hrubý nástin.

Lidé v diskuzích, alternativně založení a další,  odkazují na dokument Utajená data jako důkazní rovinu, proč neočkovat, že to způsobuje PAS, že vědu ovládá farmabyznys a proto zamlčování PAS z očkování atd. Pokud to tak protagonisté vědomě nezamýšleli, měli by to diskutujícím říct. Protagonisté chtějí objektivitu, ale reakce lidí ukazují něco jiné.

Jejich základní premisa je založená na spiknutích, utajených datech a amorálnosti. Snaží se tak ihned vypořádat předem s jakýmikoliv argumenty protistrany a všechny další argumenty oponentů či studie takto rozcupovat a označit za neobhajitelné a chybné. Jsou obětí logického klamu straw man vlastního paranoidního vnímání světa. Nemá moc smyslu jim cokoliv vysvětlovat, jak probíhají studie, ověřování, výzkum atd. Tato premisa spiknutí, že každý výzkum, co by mohl něco dokázat, je předem zničen, vše odsunuje na druhou kolej jako nepodstatné.

RESUME: Nic z toho, co je v dokumentu uvedeno, tak  nemá vypovídací hodnotu a důkazní rovinu o PAS způsobeném očkováním. Jedná se o změť logických klamů na podporu své víry, podpořenou chybami.

Neustále vědci varují před vytvářením falešné argumentace v médiích a dovolávání se studií pro své vlastní závěry.  Nutné je znát, že např. korelace ve studiích nic nedokazují a jedná se pouze o formální logiku, kdy se teprve musí dokázat příčinné souvislosti.

Relevantní studie a metaanalýzy, neustálé jejich ověřování  bez interpretace ovlivněné kulturním vzorem a vírou, smysl má, nikoliv logické klamy, chyby a vlastní interpretace, kdy korelacím přiřazují vlastní příčiny, čímž se dopouští nejrůznějších kauzálních klamů, post hoc ergo propter hoc. V letadle jsem si mocně kýchl, nastaly turbulence. Dalším se stalo něco podobné. Kýchání v letadle způsobuje turbulence. Asi nejjednodušší případ post hoc ergo propter hoc. Dále  se jedná o  kauzální chyby společně tedy proto atd., či logických klamů důkazů kruhem. Příčiny se pak snaží podložit neprůkaznými a chybnými důkazy o hliníků, zátěži imunity či vlastními interpretacemi studií atd.

Závažná chyba, které se vědec při svém výzkumu může dopustit, je ta, když ho ovlivní kulturní vzory, ideologie atd. či kohokoliv ovlivní  při interpretaci studií atd. Problém dokumentu Utajená data tak spočívá v tom, že na základě neduhů systémů a na základě osobních zkušeností, vytvářejí vlastní závěry. Protagonisté jsou zaujatí a podléhají své víře, nerozumí procesům zkoumání ani ověřování, ani kauzálním vztahům. Vytvářejí závěry na základě emocí, pocitů, boje proti systému, své osobní zkušenosti  i ostatních a na základě toho činí vlastní závěry. Pro určení kasuistik a příčinných vztahů je tak jejich dokument zcela zavádějící. Interpretace tak vzniká na základě jedné studie a údajně utajených datech v ní, pro které si hledají důkazní rovinu.

Viz. také studie Jim Hopper, Ph.D., Harwdard Medical Shool (last revised 1/22/2015 stať – Statistics Are Human Creations – Tools to Avoid Being Confused & Misled).

Takto bychom se opravdu nikdy nedobrali k pravým příčinám. Pokud bychom určovali příčiny a nemoci podle osobní zkušeností na základě post hoc ergo propter hoc, vlastní víře atd., nikoliv na základě pochyb, neustálém ověřování všech studií a vědeckém konsenzu, byly by randomizované studie, metaanalýzy, procesy ověřování zcela zbytečné a zavládl by chaos.


5.0 Zdroje

SZU očkování – mýty, historie, konkrétní nemoci
http://tinyurl.com/qgkdkcb, mýty: http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2015_05.htm

Černý kašel, důkaz o nezvýšení projevu alergií a ekzémů studie:
Zajímavá zaslepená studie s vakc. černého kašle, placebo bylo vakc. záškrtu a tetanu. Respondentů bylo 661 ve věku 2 měsíců až 2,5 let, která neprokázala zvýšenou reakci “s” i bez anamnézy.
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=189740

Vakcíny, mýty, historie, současnost – aktualizované informace (rtuť)
http://www.vakciny.net/ kauza rtuti http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2008_20.htm

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. mýty a omyly v očkování (hliník) KATEDRA EPIDEMIOLOGIE, FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY, HRADEC KRÁLOVÉ
http://mudrbelorova.euweb.cz/mytyomyly.html

SZU (Státní zdravotní ústav ČR) černý kašel – prevence, historie
http://tinyurl.com/km4umqq

Studie očkování vs ASD (autismus)
http://www.ovg.ox.ac.uk/no-link-MMR-and-autism
http://www.nature.com/nature/journal/v515/n7526/full/nature13908.html

Kompletní rozbor (vakcíny, historie, současnost) June 2014 -The Complexity of the Resurgence of Childhood Vaccine-Preventable Diseases in the USA / Minnesota Department of Health – Section of Infectious Diseases, Department of Pediatrics, University of Chicago
http://tinyurl.com/pyusm48

Oxford University Press (historie, “zámková dlažba” imunizace spalniček v USA)
The Americas: Paving the Road Toward Global Measles Eradication:
http://tinyurl.com/kd4uyzw

Infografika o kolektivní imunitě
http://tinyurl.com/lxo5j3e

Department of Infectious Disease Epidemiology, London School of Hygiene and Tropical Medicine
“Herd Immunity”: A Rough Guide:
http://tinyurl.com/ptdbtwb

Immunization Rates at the School Entry in 2012
Nationwide German Data With Regional and Local Breakdown
http://tinyurl.com/pv7aaob

Jak se očkuje v EU?
(viz. také příloha PDF pro kompletní rozbor)
http://tinyurl.com/nv4e7at

Vaccination and All Cause Child Mortality 1985-2011: Global Evidence from the Demographic and Health Surveys
Mark E. McGovern Postdoctoral Fellow, Harvard Center for Population and Development Studies
Keywords: Vaccinations, Child Mortality, Missing Data, Measles, Bacille Calmette-Gu´erin, DiphtheriaPertussis-Tetanus,
Polio, Tetanus JEL Classification: J10, I10
http://tinyurl.com/mky4xy6

Problém černého kašle v USA “California battles whooping cough epidemic”
http://tinyurl.com/nb6b7xs

Zdravotnický deník : “V nejlepší hokejové lize světa řádí příušnice, jak je to možné?”
http://tinyurl.com/p7daocr

Zdravotnický deník : “Celebrity v čele odmítačů očkování v USA: přes šest tisíc úmrtí za sedm let”
http://tinyurl.com/lf8gges

Imunizace v Německu: Immunization Rates at the School Entry in 2012
Nationwide German Data With Regional and Local Breakdown
http://tinyurl.com/pv7aaob

Nežádoucí účinky léčiv – informační zpravodaj
http://tinyurl.com/qx2fm7e (7. ročník zpravodaje 2014)
http://tinyurl.com/lpxavcj (8. ročník zpravodaje 2015)

Hlášení nežádoucích účinků
http://tinyurl.com/omhx8hu

Co jsou nežádoucí účinky léčiv
http://tinyurl.com/nar626c

Podklady k farmakovigilanční oblasti
http://tinyurl.com/ok5sf9h

Postup hlášení podezření na nežádoucí účinky
http://tinyurl.com/m5jm3zt

Co je farmakovigilance
http://tinyurl.com/k4bbtgr

Některé další varovné příklady:
http://www.etrend.sk/ekonomika/vakciny-1.html
http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/01/celebrity-v-cele-odmitacu-ockovani-v-usa-pres-sest-tisic-umrti-za-sedm-let/
http://www.topky.sk/cl/11/1481277/FOTO-Sfanatizovani-rodicia-sposobili-smrt-svojmu-babatku—1-5—Verili-bludom-na-nete-


lank”>http://www.etrend.sk/ekonomika/vakciny-1.html
http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/01/celebrity-v-cele-odmitacu-ockovani-v-usa-pres-sest-tisic-umrti-za-sedm-let/
http://www.topky.sk/cl/11/1481277/FOTO-Sfanatizovani-rodicia-sposobili-smrt-svojmu-babatku—1-5—Verili-bludom-na-nete-


 

Advertisements