(cz) Long-Wave Study Quest, Emancipation, Sexual-Orientation, Cultural Patterns, Critical Thinking (last upd. 31-07-2018 / resume, solution)

🌍👓🌈🖤👠🐧🕳️ Existuje příliš mnoho kauzalit (viz RESUME), ale nejsnadnější je postavit slaměného panáka, vytvořit ad hominem, falešné dilema, zjednodušit vše a vytáhnout do boje a to z jakékoliv názorové strany. Lidé pak činní řadu irelevantních závěrů na základě toho, čeho se bojí, že by mohla být pravda nebo toho, čemu chtějí věřit, aby byla pravda, dle svých přesvědčeních, kulturních vzorů a často jsou pak obětí vlastní nevědomosti a logických klamů či zneužití jakékoliv myšlenky pro své vlastní účely či již obohacení na úkor druhých. Důležité je však, že se o tématu hovoří, protože existuje řada kauzalit potlačování lidských práv.

Je důležité se ptát, proč vzniklo “me too”, feminismus, emancipace atd., co přináší, klady, zápory (viz též resume, example R. Androvičová) a nenechat dotáhnout nic do extrému, upozorňovat na extrémy, logické klamy a to u jakékoliv názorové strany. Je velmi těžké si udržet skeptický odstup a sledovat relevanci. Důležité je nepřestat o tématu hovořit. Když se  nikdo neozve, nedojde ke změně tam, kde ji potřebujeme a je klamné taktéž tvrdit, že je něco vyloženě špatné či vyloženě dobré. Neexistuje pouze falešné dilema, byť dané může přinášet řadu obtíží. Mohou pak snadno vznikat paradoxy obětí já taky, kvůli já taky apod.

Continue reading

Advertisements

Homofobie

Článek nemá souvislost s výroky E. Muska a už vůbec netvrdí nic o záchranáři, ale je reakcí na nesmyslný výrok vůči mé osobě, kdy jsem byl nařčen z toho, že jsem někoho obvinil z pedofilie.

Nemůžete někoho obviňovat ze sexuální orientace, že je pedofil, homosexuál, bisexuál atd. Slovo pedofilie je definice sexuální orientace a nemělo by být používáno jako slovo pro obvinění či urážku. Nemůžete druhé obviňovat ze sexuální orientace, ale z jejich činů, ubližují-li druhým či je omezují na jejich svobodě atd. Je těžké se odtrhnout od přirozeného, opodstatněného strachu při pedofilii, ale daný člověk za svou sexuální orientaci nemůže. Existuje celá řada projevů od pozitivních po negativní dle míry v celé šíři definic, parafilie, hebefilie atd.

Můžeme hodnotit pouze činy lidí, kdy došlo ke zneužití a existují oběti. Ještě těžší, pro skeptika, je jít s touto tezí na veřejnost, protože strach z napadání jeho výroků kulturními vzory bývá velký.  Je to podobné, jako kdybychom chtěli některé lidi obviňovat z toho, že mají zrzavé vlasy či že někomu narostla jedna ruka, což samozřejmě nevyjímá legislativní rámec jako pro ostatní při zneužití ani sexuologickou pomoc těm jedincům, jež ji potřebují.

Pokud jej tak vnímáte a používáte, má to vypovídací hodnotu o vás, kdy si dělají lidé zkratky, jež jim vyhovují a hledají pro ně řešení dle svých přesvědčení a kulturních vzorů, což je však přirozené. Nelze však obviňovat za sexuální orientaci, ale činy. Lidé se stávají obětí vlastního logického klamu ve chvíli, kdy podsouvají i někomu dalšímu, že někoho obvinil, jež takto ale nepřemýšlí, protože si tuto kauzalitu uvědomuje.

Nemůžete někoho obvinit za sexuální orientaci. Jedná se o definici sexuální orientace člověka a nikoliv o obvinění, kdy se vědním skepticismem zabývám již řadu let taktéž lidskou sexualitou. Stejně tak bychom mohli obvinit všechny heterosexuální, že mohou znásilnit.

(Něco podobného jako autorizační poplatky. Platíte je za prázdné kompakty, úložná zařízení, tiskárny atd. a předem vás tak soudí za to, že si na ně můžete uložit nelegální kopie softwaru atd., jež jste nezakoupili a rovnou vás tak de facto obviní z možné krádeže). (pozn. Platíte tyto poplatky již řadu let? Kolik softwaru byste si za to již mohli koupit?)

Continue reading

1996 – Čistá jak padlý sníh

Čistá jak padlý sníh, tam někde za řekou, vím, že mě již neslyšíš.

Šeptám si s hladinou, skládám něžná souvětí, posílám prosbu nevinnou, zaniká v zrcadle třpytivých souhvězdí.

Čistá jak padlý sníh, tam někde za řekou, vím, že mě již neslyšíš.

Vítr marně mi hladí vzpomínky, křičící touhou a bolestí, skláním se nad řekou, mučí mě nedbalou krutostí.

Čistá jak padlý sníh, tam někde za řekou, vím, že mě již neslyšíš. Continue reading

Critical Thinking, Social Media

🌍👓”Je osvěta a boj za kritické myšlení, boj s větrným mlýny?” J.R.V

Důležité je o problematice hovořit. Stále více lidí po celém světě, nejen z řad odborné obce, se zapojuje do osvěty v sociálních médiích, což vytváří interakce, kdy lidé o dané problematice mluví (svět hovoří, doslova), přemýšlí, učí se novým pojmům a dané zasahuje do všech oblastí včetně politiky (nejen politici nechtějí být za blázny, kdy jim akademická / či lépe skeptická obec omlátí jejich výroky o hlavu) a hlavně přicházíme na nová řešení, vznikají různé projekty a např. potřeba zavést kritické myšlení do škol se dostává stále více do popředí, jež by vše řešila do nějaké míry v dlouhodobém horizontu.

Teritorial Criterias

👓 (rozpracováno) Řada lidí žije minulostí, staré interakce již neplatí a nebudou platit. Hrdosti a identita lidí se mění, moc výkonná bude kontinentální a nakonec celosvětová, ať již chceme nebo ne. Multikulturalismus není politika, byť jej mnozí podporují, ale antropologie moderní doby, kde mizí teritoriální kriteria všude ze dne na den oproti minulosti.

Toto si samozřejmě největší velmoci uvědomují a snaží se získat co největší vliv v boji o mocenské sféry vlivu a myšlení lidí, jak bude svět vypadat, dle čího kulturního vzoru. Představy o národních hrdostech, jež byly potřebné za jiných interakcí v dobách minulých nemají možnosti, jak se vymezit.

Padají hranice všude a vzory se mění. Putin, Zeman, Bush, Erdogan, Orbán, další, představují poslední záchvěvy starých kulturních vzorů, kdy bojují o své zachování, ale jsou pouze jen přechodem do nové doby, kdy jsou vyburcovány opodstatněným strachem svých voličů, jež se bojí o své kulturní vzory a tedy představy o tom, jak by měl svět vypadat.

Mizející teritoriální kriteria (náboženská, hraniční, politická, sexuální, ekonomická atd.) nejen díky infrastruktuře, moderní informační dálnici atd., přináší řadu porodních bolestí. Všichni pak na základě svých představ mohou a vytváří nejrůznější iracionální řešení, dle svých přesvědčení a kulturních vzorů, jimž byli vystaveni od narození.

 


téma související:

 

Deep Critical Thinking, Cultural Patterns, We need to Teach our Kids what mean critical thinking

👓 (rozpracováno) Potřebujeme vhodnou formou učit děti již od ZŠ v samostatném oboru, co je a co obnáší kritické myšlení a kdy jsme nevědomky obětí logických klamů, proč tomu tak je, a co nás ovlivňuje při zkreslení našich představ, naši dojmologii, jak nás ovlivňuje při našem rozhodování, proč umožňuje rychlejší chápání či posuzování jakékoliv “problematiky”. Potřebujeme, aby tento obor vešel do povědomí i podvědomí stejně přirozeně jako jiné obory nehledě na to, že je nezbytné pro všechny obory i v každodenním běžném životě kdekoliv a neposledně v každém výzkumu.

Naučit se kritickému myšlení vyžaduje moře času pro chápání toho, co obnáší tak, abychom uměli verifikovat informace na logické klamy či relevanci, což zahrnuje své i cizí výroky, dále si nevědomky neinterpretovali i relevanci pomocí logických klamů tak, že bychom docházeli k irelevantním závěrům na podporu našich přesvědčeních a jakýchkoliv kulturních (starých, nových)  vzorů a uměli tak docházet k racionálním řeším jakýchkoliv problémů s vyšší účinností. Mizení teritoriálního kriteria a multikulturalismus, propojený svět

Continue reading

Paradox: Terry Gilliam, The Victim of The Old Cultural Patterns, The Victim Of The False Dilemma

🌍🌈🔥👓😎🐁🐍 Jedná se o paradox, ale Terry Gilliam by raději měl mluvit za sebe a nevytvářet falešná dilemata na podporu svých kulturních vzorů, stejně jako když udělal irelevantní závěr z jednoho názoru člověka z BBC (unáhlené zobecnění). „Češi se nikdy nevzdají, všechno přežijí a ještě se tomu smějí jako voják Švejk. Kdežto všichni ostatní si pořád stěžují a z toho jsem unavený.” Terry Gilliam

👓 Paradox Gilliam výroku spočívá v tom, že si na něco sám stěžuje a na podporu svého přesvědčení a kulturního vzoru používá falešné dilema a představy o vlastnostech Čechů, jež by si neměli stěžovat.

👓 Přitom paradoxem je, že patříme mezi časté kritiky všeho a všech, kdy za své problémy, chyby a nevědomost, nevědomky obviňujeme druhé, západ a často používáme právě představy o domnělé nadvládě korektnosti LGBT komunity, černochů či různých menšin (btw: We Are All Africans – That’s science, just saying) pro obhajobu svých, starých nacionálně socialistických myšlenek, křesťanských náboženských vzorů atd., čehož je důkazem či zrcadlem složení naší současné vlády a prezident, kdy se obracíme na východ, kde panuje náboženská (pravoslavná) a legislativní šikana těchto komunit. Continue reading