Homeopatie, placebo, diagnostika, procentuální účinnost a bezpečnost – výzkum

téma zásadně související:

Názor: “Homeopatika mohou uškodit maximálně lidem s diabetes a přilepšit lékařům, jež Vám např. prodávají třeba 100g cukru, laktózy, škrobu, etanolu a vody za 200 Kč”

Doplnění: Homeopat zanedbává hlavně diagnostiku. Medicína je o účinnosti a bezpečnosti terapií, kdy bezpečnost homeopatik končí taktéž, a hlavně, zanedbáním diagnostiky, když pacienta lékař indikuje ke špatné léčbě (k placebu) a cokoliv přehlédne.

Diagnostika je také o procentuální účinnosti a bezpečnosti, jak technická tak lidská, jež v našem zdr. systému není nijak velká a liší se od lékaře k lékaři, poskytovateli zdr. péče – mezi nemocnicemi atd.

Homeopat si tak nevědomky (kauzalitu své omezené diagnostiky si neuvědomuje, kdy buď doporučí jako lékař vědomě pacienta k placebu či přímo věří v účinnost) a pouze spoléhá na fyziologické procesy jako je nejčastěji imunita či již predispozice, jež se podílely na zlepšení stavu či vyléčení a to v jakémkoliv krátkém či dlouhodobém horizontu. Continue reading

Advertisements

Systémy jsou nástroje lidí

Kuchyňský nůž můžete použít na krájení chleba a nebo jím zapíchnout partnera. Vaše skvostná a dobře míněná pravidla  a systémy mohou zabíjet ve špatných rukou, které si je přetvoří k obrazu svému. Vše si tak lidé přetváří k obrazu svému, ať už se jedná o skupiny či jednotlivce. Tehdy poznáme, kdo jaký opravdu je.

Společnost se tak dělí do mnoha tříd, skupin až k jednotlivcům, jež si přetváří vše k obrazu svému, kdy podoba systému odráží složení společnosti. (zkráceně – později rozvedu do mnoha kauzalit)

témata související:

Dovolávání se nekorektnosti, zdravého rozumu, selského etc.

Uvedeme-li nekorektně relevantní důkaz o předmětném tvrzení, neznamená to, že má nekorektnost relevantní hodnotu, ale že jsme uvedli mimořádné důkazní břemeno nekorektním způsobem.

Nezáleží tedy na tom, zda-li je předmětné tvrzení uvedeno korektně či nekorektně nebo se přitom dovoláváme selského či zdravého rozumu, ale zda-li jsme uvedli relevantní důkaz a ještě bez logického klamu tak, abychom jím nedospěli k irelevantnímu závěru.

To, co má tedy vypovídací hodnotu, jsou uvedené důkazy a to bez falešné interpretace, jíž bychom mohli dospět k irelevantním závěrům, kdy si tak zpravidla nevědomky podporujeme své kulturní vzory a přesvědčení.

Léta tak, například, vznikají nejrůznější stránky, mající v názvu “nekorektní”, “svobodné” atd. (dovolávající se nejrůznějších vlastností) a budí tím dojem relevantnosti, ale jedná se o logický klam.

Téma související:

Krátké ranní zamyšlení: Dovolávání se osobností, kritické myšlení, výzkum a terapie

Ranní zamyšlení po probdělé noci: Je “zvláštní” (zcela přirozené), kolik lidí je ochotno se podílet na strawman, kyberšikaně a vytvářet falešné korelace a kauzality na podporu svých přesvědčeních a kulturních vzorů. Taktéž by si možná někteří měli uvědomit, že dovolávání se nekorektnosti je stejné, jako dovolávání se selského rozumu a nemá vypovídací hodnotu o relevanci. V neposlední řadě by si někteří měli přečíst občas Adama Feuersteina či investovat do výzkumů, sledovat výzkumy a sestoupit ze svých obláčků o svých domnělých, úžasných terapiích. Continue reading

Falešná dilemata, falešné časové ajn. korelace u mortality a přirozené selekce

(Hrubý nástin bude doplněno – nástin vznikl na základě příspěvku ve skupině Sisyfos)

Jak souvisí život v prostředí alergenní zóny, bez, s různou alergenní zónou s lékařskou péčí? ^. Klamná analogie, kde je ta kauzalita?

1. existuje růst a nebo existuje moderní sběr dat, diagnostika, větší populace, informovanost?

Domnělý růst chorob přiřadíme jakékoliv veličině, jež se nám zdá dostatečně rostoucí a taktéž, aniž bychom měli důkaz, že dané roste, falešnou korelací vybereme něco, proti čemu máme dostatečně silné negativní asociace a činíme tak na základě našich přesvědčeních, jež se nezakládají na evidence-based medicine. Continue reading

Neznalost ověřování terapií (léčiv), registrace terapií, výzkum terapií, farmaceutických firem, kontraindikací, predispozice a vyvažování rizik

Neznalost ověřování terapií (léčiv), registrace terapií, výzkum terapií, farmaceutických firem, kontraindikací, predispozice a vyvažování rizik je v populaci, odbornou obec nevyjímaje, hojně zastoupena a vede k nesmyslným tvrzením, chybným interpretacím faktů a konspiracím viz. článek pana Hampla. Dovolím si tedy zkráceně nastínit jeho zásadní omyly:

Reakce na pavědecký článek pana Hampla:

PETR HAMPL: K otázce očkování

Continue reading