paragraf2

(Jedná se o velmi hrubý nástin. Dlouho neaktualizovaný. Bude neustále verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím nechtěně v omyl.)

Určovat právním soudem bezpečnost dané látky a její kontraindikace v rozporu s vědními poznatky (vědeckým konsenzem) a poté na tomto základě kohokoliv odsoudit, je podobné, jako by automechanik rozhodoval o povolení startu raketoplánu do vesmíru či se astrolog vydával za astronoma nebo dav za soudce. To mi připomnělo, jak se MUDr. Gandalovičová oháněla v Utajených datech právními soudy jako důkazní rovinou pro to, že očkování způsobuje autismus, protože soud odškodnil pacienty za kontraindikace. Je těžké bojovat s logickými klamy, když jejich obětí může být kdokoli.

Témata související, Skeptiku Nedej’se: https://skepticscience.wordpress.com/skeptiku-nedejse/Výzkum a důkazní rovina v medicíně: Ověřování a výzkum

kontraindikace a predispozice

Víme, že kontraindikace vznikají na základě predispozice. Predispozice je fyziologický stav, se kterým přichází člověk na svět a jenž velmi těžko můžeme predikovat a tak třeba na atopii spadá 5-15 procent bez anamnézy, avšak určit předem před aplikací jakékoliv látky, s jakým fyziologickým základem se jedinec narodí a narodil, spadá budoucnosti. Dle různé fyziologie tak vznikají různé reakce na očkování či jakékoliv podávané léky. Pokud by tedy očkování mělo být příčinou, muselo by po něm vzniknout bez predispozice nějaké neurogenní poškození, proto se tolik zvažuje hliník, zkoumá oxidační stres apod.

Napovědět může trochu rodinná anamnéza, ale spadá do roviny teoretických rizik. Může se dítě narodit např. s alergickou atopií i bez rodinné anamnézy? Ano a odpovídá to cca 5 – 15% šanci. S rodinou anamnézou procenta násobně rostou. Může mít dítě zvýšenou atypickou reakci “s” i bez rodinné atopické anamnézy? Např. zaslepená studie na 669 dětech “s” i bez rodinné anamnézy ve věku dvou měsíců až 2,5 let neprokázala zvýšené riziko atypických reakcí očkováním černého kašle, jak očkovaných černým kašlem, tak neočkovaných. Jinak rozvinuté astma se objevilo u očkovaných i neočkovaných a odpovídalo tak číslům, kolik dětí se rodí s atopií “s” i bez anamnézy.

Což by napovídalo tomu, že jen některé predispozice budou náchylné na projevy z očkování. Když se narodí autistické dítě, tak je pravděpodobnost, že může mít atypickou reakci na očkování, protože je prokázáno, že autistické děti (dle typu PAS) mají na očkování reakce (určité vakc.), projevující se zvýšenými  gastrointestinálními problémy, kterými autisté trpí.

Plynou nám z toho závěry, že neznáme předem kauzistiky, které vedou k velmi vážným kontraindikacím s trvalými následky u určitého malého procenta dětí.

Můžeme přesto oddálit projev na očkování, u kterého nevíme, zda-li vůbec nastane, individuálním očkovacím plánem v závislosti na rodinné anamnéze? Ano (pochybuji, že v ČR, kde je hrazené zdravotnictví povinně celoplošně bez možnosti individuální finanční spoluúčasti pacientů), ale je pak opravdu těžké určit, co je větší riziko, zda-li vystavit děti vážné atypické reakci, kterou nevíme, jestli vůbec dostane a nebo určit individuální očkovací plán a vystavit ho riziku bakteriální infekce. Novorozenci nemají dozrálé B-Lymfocyty, které brání některým bakteriálním infekcím.

Proto očkovací látky obsahují tzv. antigeny konjungované na proteiny, což zajistí, že se zapojí T-Lmyfocty a vyvolají odpovídající imunitní reakci, která novorozence brání před případnými infekcemi. Obavy o zátěži imunitního systému jsou však liché. Pokud bychom aplikovali všechny vakcíny, jež jsou součástí očkovacího kalendáře v jediný den, pak je zaměstnáno cca pouhých 0,1 % kapacity imunitního systému dítěte. Okamžitě po narození je organismus novorozence totiž atakován či kolonizován stovkami druhů mikroorganismů, jež představují více jak milióny antigenů. Očkování je nutné aplikovat právě v útlém věku a překlenout tak nezralý imunitní systém novorozence a ochránit ho před přirozenou infekcí, proti které se neumí bránit.

Rodiče, kteří se snaží naopak oddálit očkování až do 1 roku života, tak riskují závažnost průběhu těchto bakteriálních infekcí. Konjugo-vané vakcíny jsou také více imunogenní u starých lidí a nahradí klesající funkčnost B lymfocytů.

Kdy tedy zavést individuální očk. plán? Vše je spíš založené od aktuálního známého akutního fyziologického stavu jedince, který by byl ohrožen podáním vakcíny (např. předčasně narozené děti s nízkou váhou, kdy se to např. může odvíjet od kauzalit bezpečné minimální expozice hliníku na 1kg váhy, která je 2mg) či další podmínky.

Avšak, co se týče atypických kontraindikací, tak určit kontraindikaci předem a jakou predispozicí novorozenec trpí, patří bohužel zatím budoucnosti.


Korelace, predispozice, kontraindikace, kauzální chyby a logické klamy

Znáte tyto korelace kolem pesticidů a autismu? Naznačují korelací, že za autismem dětí by mohli stát enviromentální důsledky zemědělských oblastí, ve kterých se zkoumaní respondenti (matky v anenatálním stavu) nacházely oproti matkám, jež tomuto prostředí nebyly vystaveny.

http://ehp.niehs.nih.gov/1307044/
http://ehp.niehs.nih.gov/1104553/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1104553
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4181911/

První věc je ta, že též vycházejí z předpokladu a chybné premisy růstu autismu a snaží se vytvářet korelace. Nicméně, předložené studie u pesticidů mluví o vytvoření predispozice v antenatálním stavu matky, tedy ve vývoji plodu, což poukazuje na fakt, že se dítě rodí s fyziologickým základem. Což by odpovídalo stávajícím poznatkům, že očkování je kontraindikací, kdy část autistů po něm trpí velmi zvýšenými gastrointestinálnímy problémy.

Pokusím se stručně: Víme, že kontraindikace vznikají na základě predispozice. Predispozice je fyziologický stav, se kterým přichází člověk na svět a jenž velmi těžko můžeme predikovat a tak třeba na atopii spadá 5-15 procent bez anamnézy, avšak určit předem před aplikací jakékoliv látky, s jakým fyziologickým základem se jedinec narodí a narodil, spadá budoucnosti. Dle různé fyziologie tak vznikají různé reakce na očkování či jakékoliv podávané léky, léčebné terapie. Pokud by tedy očkování mělo být příčinou, muselo by po něm vzniknout bez predispozice nějaké neurogenní poškození, proto se tolik zvažuje hliník, zkoumá oxidační stres, zátěž imunity kvůli počtu vakcín apod.

Avšak všechny studie byly zatím neprůkazné. Nicméně mi to připadá jako hledání pravdy pro předem předem předpokládanou příčinou, která vznikla z korelace růstu autismu, jenž vznikla na klamu důkazu kruhem (tudíž výzkum založený na neprůkazném růstu PAS). Od té doby se neustále zkoumají všemožné látky ve vakcínách, postup aplikace, načasování atd.

Např. thiomersal, jedná se o rtuťnatou sůl a ve vakcínách se již nepoužívá, byť dalece větším expozicím jsme vystavení potravinovým řetězcem, zejména pak rybami, kvůli, kterým se zakázal, jako teoretické riziko zbytečného navyšování expozice u kojících matek přímořských zemí, či vyhledávajících tuto stravu. Co je zajímavé, že to byla  látka, kterou nás antivaxx strašili, že způsobuje autismus. Nicméně x let po tom, co se vysadila k poklesu nedošlo a tak si našli další látku adjuvant hliníku. Samozřejmě to není jediná látka, kterou straší.

Připomíná mi to hledání podobizny Boha pro svou víru. Uvidíme.

Zároveň je studie pesticidů korelací vycházející z chybné premisy růstu, ve které máme vedle sebe dva jevy (pesticidy, autismus), ale neznáme, jakým způsobem by se mohly vzájemně ovlivňovat a zda-li tedy existuje příčná souvislost ve chvíli, kdy se zdá, že na sebe vzájemně navazují. Abychom tedy mohli prokázat příčinou souvislost, potřebujeme další zkoumání, jakým způsobem tyto pesticidy ovlivňují plod. Do té doby jsou studie bohužel neprůkazné. Tvrzení, že události, které se vyskytují zároveň, musí být v příčinném vztahu, aniž bychom prokázaly jakým způsobem jeden ovlivňuje druhého, je tedy logickým klamem, kterým klameme často sami sebe a tím i ostatní a jedná se o další častou, chybnou interpretaci studií, ať už z odborné strany autorů, tak ze strany laiků. Např. kauzální klam – měl jsem chřipku, snědl jsem pampelišku a druhý den jsem byl již zdravý. Pampeliška léčí chřipku atd.

Stejně tak se děje u hliníku etc. Studie mohou naznačovat, ale musí být průkazná, abychom mohli provádět změny či abychom změnami, které odpovídají teoretickým rizikům, neohrozili jedince mnohem více. Velice podobná kauzální chyba post hoc ergo propter hoc, tedy časové následnosti, vzniká při očkování. Dítě se po očkování dostalo do vážného stavu, očkování způsobuje vážný stav. Nebo očkování způsobuje autismus. Tvrzení tedy, že dítě má po očkování autismus, bez doložení relevantního důkazu, jakým způsobem k tomu došlo, je kauzální chybou časové následnosti, nebo-li sebe i ostatní klameme logickým klamem časové následnosti.

Naopak bylo prokázáno, že někteří autisté jsou náchylní na očkování, jelikož po něm často vykazují těžší gastrointestinální problémy, jimiž autisté trpí, nikoliv, že očkování je jejich příčinou vzniku gastrointestinálních potíží, což by byl kauzální klam. Tudíž autismus je predispozicí a očkování kontraindikací na predispozici.

Tudíž je vždy nutné doložit způsob, jakým by došlo k vytvoření autismu bez predispozice, nikoliv činit tak jenom na základě korelace a tedy chybné kauzální interpretace atd., čímž jsou články různých nature magazínů poměrně známé. Zajímalo by mě, co vlastně není přírodní? Kladený důraz na slovo přírodní či dovolování se přírody, je také nejčastější logický klam. Ve vesmíru neexistuje nic, co by nebylo přírodní a nebyla zároveň chemie. Záleží tedy pouze na procentuální účinnosti a bezpečnosti dané látky pro člověka a jejím množství, kdy každé množství a každá látka bude pro každého jednotlivce jinak bezpečná, dle jeho predispozic, aktuálního fyziologického stavu atd.


Kontraindikace a predispozice,  odškodnění

Věda není založena na přesvědčení, že kontraindikace a predispozice se dá vždy předem určit a proto je povinností pacienta automaticky odškodnit. 

MUDr. Gandalovičová v Utajených datech  zmiňuje jako důkazní rovinou právní soudy pro to, že očkování způsobuje autismus, protože soud odškodnil pacienty za kontraindikace. Což je logický klam irelevantního závěru.

Určovat právním soudem bezpečnost dané látky a její kontraindikace v rozporu s vědními poznatky (vědeckým konsenzem) a poté na tomto základě kohokoliv odsoudit, je podobné, jako by automechanik rozhodoval o povolení startu raketoplánu do vesmíru či se astrolog vydával za astronoma nebo dav za soudce. Téma související: http://www.wall-street.cz/?page_id=5109

Antivax má jednu velkou výhodu. Útočí na emoce. Nepotřebuje nic jiného, než pár vágních formulací a hodně emocí. A když se někomu podaří šlápnout jim na kuří oko, hned následuje protiútok ve stylu “ta zlá všemocná farmakolobby, která ovládá všechno”. A teď s tím bojujte. USA ukazuje systém, který selhává. Odškodňovací program, který je ovšem v rukou práva (i když si neumím představit nic lepšího), které dává odškodné i v případech, kdy to není vědecky podložené. Tím ovšem v očích antivax legitimizuje vedlejší účinky. A sněhová koule se balí. Lidé odmítají očkování, stát nemá velké prostředky, jak si je vynutit a pro jistotu to nedělá. Vrací se choroby, které byly pokládány za vymýcené. Náklady na léčbu nikdo nevymáhá, protože by to zase muselo být soudně, a americký porotní systém funguje lépe na emoce než na fakta. A co s tím? I u nás je vidět, jak antivaxpracují a kde mohou, tam narušují chod očkovacích programů. A až na pár idealistů a několik pošuků přesvědčených o své pravdě, jde u většiny opět jen o peníze.” David Hrbek

Ad David Hrbek) To je těžké a pochybuji také, že jakékoliv argumenty mají pro antivax nějaký význam, právě díky jejich logickým klamům oslovujících emoce, jichž jsou obětí a neuvědomují si je, natož aby rozuměli studiím, jak probíhá výzkum, ověřování léků a kauzálním vztahům ohledně kontraindikací, predispozice, léčebných terapií atd.

Kontraindikace a predispozice, fyziologický základ se kterým se jednotlivci rodí, a kterými pacient trpí a bude trpět, neumí věda ve valné většině předem určit a vždy v nějaké procentuální míře nastanou v závislosti na jejich vážnosti, která odpovídá nějakému počtu pacientů.

V medicíně proto mluvíme o procentuální účinnosti a bezpečnosti. Rozdělujeme tedy kontraindikace podle procentuální bezpečnosti k počtu pacientů, kdy na velmi vážné připadají poměry 1:1000, 5000, 10000 atd. dle užívané látky apod. Peperpetuum mobile neexistuje vzhledem k právě různým fyzio zakladům každého jednotlivce, se kterým se rodí a věda neumí ve valné většině předem zjistit, jaký u každého jednotlivce je a jaké kontraindikace bude mít . Vychází se tak u každého jednotlivce až ze zpětné reakce a tak se kontraindikace sledují a zapisují a určuje v jakém poměru mohou nastat k počtu pacientů.

Aby se jakýkoliv lék, terapie, mohli dostat na trh, musí mít tedy dobrou procentuální bezpečnost a zaznamenané všechny zpětné reakce, které určí během minimálně 6 let a max 20let trvajících výzkumů nových léků na počtu respondentů, který se pohybuje od 1000+ pacientů.

Dále se kontraindikace sledují zpětně, kdy je daná schválená látka aplikována na velkém trhu a tedy velkém počtu lidí a následně se zapisují (sběr dat z mnoha nemocnic z celého světa, kdy ty nejsofistikovanější a nejlépe propracované mají v USA, UK, Francie, Německo.

Stále platí, že jakou kontraindikací bude pacient předem trpět ve valné většině neumíme zjistit, pokud není kontraindikací nějaký jeho akutní stav, těhotenství, jiné brané léky, předčasné narození atd. apod., které lze předem indikovat. Avšak postihovat lékaře kvůli kontraindikaci na základě predispozice a fyziologickém stavu s kterým se rodí, kdy nevíme jakou kontraindikací jedinec trpět bude, nelze a nelze ani výrobce.

Neexistuje 100 procentní bezpečná a účinná látka či takovou neznáme a neznáme ani lepší procentuálně účinější a bezpečnější než na trhu jsou a buďme rádi, že vůbec nějaké jsou. Např. imunosupresiva mají velmi vážné kontraindikace a velmi časté a trpí jimi hodně takto postižených pacientů, ale určit, kterými budou neumíme, ale bez těchto léků by nepřežili, ani bych tu nic tedy teď nepsal. Lze však postihnout lékaře tehdy, když zanedbá akutní stav či opomine jiné kauzální vztahy, které se dají indikovat předem.

Avšak např. u vakcín je však složité činit individuální očkovací plán na základě akutního stavu (předčasného narození apod.), protože pak musí lékař vážit mezi akutním stavem a např. bakteriální infekcí, kdy dítě nemá vyvinuté B-Lymfocyty, kdy konjugovaná vakcína dítě takto chrání, tím spíše předčasně narozené. Nemůže poznat předem, zda-li bude trpět vážnou kontraindikací, dále určit akutní kontraindikace k předčasnému narození je složité a vychází procentuálně mnohem výhodněji pro očkování v nějakém poměru. a spíš a ani nemůže vědět, zda-li ho nezabije bakteriální infekce.

Poměr rizik musí vyvážit. Je snadné poté útočit na emoce, když dítě spadne do procentuálně velmi malé skupiny s těžkými kontraindikacemi. Jak ale poznat, že dítě např. bude trpět gastrointestinální kontraindikací, kterou např trpí i autistické děti, při predispozici, když i akutní indikace vychází očkování mnohem lépe oproti procentuální míře vážné indikace, a když indikace autismu je takto předem de facto nemožná?”

Navíc, uváděná fakta právě říkají, že představa kompenzace a postihu je často nereálná a velmi složitá vzhledem k právě k mýtům o vakcínách, kontraindikacích, predispozicích atd. a je dost zavádějící to zjednodušit na vztah, nastala kontraindikace = postih, a nebyla by to férové. Nicméně určitě to nikoho nevyjímá ze zanedbání lékařské péče, kdy se dá stav indikovat, odpovídá zanedbání kontraindikace indikovatelné atd. a proto existuje i ČLK atd.


 

Technická poznámka: trocha historie systému odškodnění v USA


Odškodnění v USA funguje již od roku 1955, od roku 1986 různé programy a hlavně od 1988 pak (NVICP) National Vaccine Injury Compensation Program, schválený americkým ministerstvem zdravotnictví a přispívá se na něj dokonce daní 0,75$ z každé podané vakcíny. Tlak antivax existuje už i z té doby a sahá mnohem dál a na jeho základě řada společností přestala některé vakcíny v těch letech zkoumat i vyrábět, protože to sebou neslo značné náklady na soudní a jiné výlohy, které se jim stěží vraceli, i když byly neprůkazné a neměly tak čas a finance na samotný výzkum atd. Každé odškodnění tak musí být průkazné a obsahuje řadu ochranných prvků. Např od roku 2011 se odškodňuje v průměru 800000$, program NVICP získal až 2,3mld. dolarů za úmrtí bylo odškodněno cca 400 obětí. Odškodnění za úmrtí odpovídá 250000$.

Antivax hnutí tak sílí v různých časových intervalech na základě různých poplašných a bludných zpráv o účincích a kontraindikacích různých vakcín apod. a tedy dlouhodobě různě sílí a slábne nezávisle na odškodnění.

Témata značně související:

(jedná se o velmi hrubý nástin – bude aktualizováno, stylizováno do smysluplné formy, verifikováno a doplňováno o příklady z praxe, další relevantní důkazní rovinu a fakta)

Advertisements