Témata značně související:

(jedná se o velmi hrubý nástin – bude aktualizováno, stylizováno do smysluplné formy, verifikováno a doplňováno o příklady z praxe, další relevantní důkazní rovinu a fakta)


Antivax “Jejich základní premisa je založená na spiknutích, utajených datech a amorálnosti. Snaží se tak ihned vypořádat předem s jakýmikoliv argumenty protistrany a všechny další tvrzení oponentů či studie takto rozcupovat a označit za neobhajitelné a chybné. Jsou obětí logického klamu straw man a vlastního paranoidního vnímání světa, jenž je často způsoben traumaty emočními díky osobním zkušenostem vlastních postižených dětí. Viník je tak předem označen na základě post hoc ergo propter hoc kauzálního klamu. Není tedy fakticky důležité, kde je pravá příčina, zda-li ve fyziologii jedince,  ale po čem se objevilo jejich trauma a příčinnou se automaticky stává kontraindikace, která se tak mění na tvůrce problému na základě korelace.

Je to jako říct, že za alergii na vodu může pití vody. Nemá moc smyslu jim cokoliv vysvětlovat, jak probíhají studie, ověřování, výzkum, co je logický klam a kauzistika atd., že pro takové tvrzení je nutné určit biologický proces, abychom mohli přehodnotit poznatky a následně změnit postupy aplikace jakékoliv léčebné látky. Premisa spiknutí, že každý výzkum, co by mohl něco dokázat, je předem zničen, vše odsunuje na druhou kolej jako nepodstatné. Podvědomě, pomocí logických klamů, hledají pro svou víru důkazy v podobě korelací, jenž ale kauzality bez příčinných vztahů nedokazují. Paradoxně se tak nemají šanci dozvědět, co PAS způsobuje.

Vše tak podléhá jejich víře, pro kterou si upravují pomocí logických klamů, aniž by si to sami uvědomovali, jakákoliv data.  Sebe i ostatní tím uvádí v omyl, aniž by uměli přehodnocovat všechny poznatky, číst a interpretovat studie a ověřovat vlastní poznání. Na okolí působí logickými klamy oslovující emoce. Nerozumí pojmům procentuální účinnosti, bezpečnosti a vyvážení rizik. Zamlžují fakt, že perpetuum mobile neexistuje, ani léčebná látka bez kontraindikací. Mluví pouze o negativních zkušenostech, jenž neporovnávají s pozitivy.”


“Např. je třeba znát, že v medicíně výzkumné společnosti bývají založeny výzkumným týmem a peníze do nich pak investují různé fondy, investoři a stát skrze granty. Investoři, fondy, soukromé firmy a public investoři atd., se odjakživa bojí jako čert kříže dávat řadu let peníze do výzkumu něčeho, co nefunguje, na pochybné platy a techniku různých výzkumných týmů, aby pak byl lék FDA či EMA zamítnut v některé fázi 1,2,3 a jejich peníze se proměnily v prach. Pouze sotva 5 procent zkoumaných léků projde na trh. Za rok 2014 bylo schváleno jen 44 nových léků a to byl nebývale úspěšný rok. Na trhu se opět ověřuje účinnost a bezpečnost léků sběrem dat na pacientech z celého světa z téměř všech nemocnic. Pacienti jsou samozřejmě i děti a příbuzní farmaceutů a vědců z celého světa, co léky ověřují, tudíž ověřování probíhá permanentně ze všech stran a  šance, že se na závažné negativní účinky pro populaci nepřijde díky nějakému spiknutí, je téměř nulová, patřící spíše do sféry spikleneckých teorií, jejichž součástí by museli být pravděpodobně vědci z celého světa, kteří by se neléčili daným lékem, ale chtěli to po nás za účelem zisku.”


Důkaz o tom, že antivaxx jsou velice chytří a nejsou ovce, nám předkládají často již tím, že se veřejně dokáží přiznat z porušování platné legislativy tvrzením, že očkovat své děti stejně nebudou, aby nám ukázali rozměry své geniálnosti milujících tatínků či maminek, co (ne)ubližují svým dětem, aniž by si uvědomovali, že lékaři, odborníci a vědci z celého světa, jsou také tátové a mámy, co mají také své děti, někteří i autistické i s těžkými kontraindikacemi, přesto své další děti očkují dál, až na některé výjimky.

Celosvětová věděcká a lékařská obec však záměrně lidi klame, sebe neočkují a všichni tak mají zdravé děti a po ostatních to chtějí za účelem zisku. Antivaxx jsou ale dalece chytřejší, protože nejsou ovce a tuhle obludnou pravdu prohlédli. Zítra se stavím v NASA, ať už přestanou zatajovat konečně ufony, protože včera to na nebi nebyl meteor, ale zaručeně se jednalo o létající talíř. Ať začnou naslouchat lidem a nenechávají se podplácet ještírky, kteří chtějí očkováním ovládat lidstvo.

Antivaxx si tak, svou domněle chytrou, emočně důkazní rovinou, pouze uspokojují své rozhořčení a hladí svůj domněle geniální (ne)ovčí mozek, kdy je za nos nemůže vodit celosvětová vědecká obec, ale např. jen homeopatička Eleková, spolu s ufoložkou Struneckou, jejíž mozek funguje jako anténa pro příjem vesmírné energie, jak sama uvádí…

Ani útočením na emoce, ani obviňováním druhých z nekalostí, nám nedokazuje, že jejich důkazní rovina je správná a není plná neznalostí, lží a chybných kauzalit. Předloží-li takovou důkazní rovinu, která vědce z celého světa přesvědčí o špatné procentuální bezpečnosti, přehodnotí své poznatky tak, jako to činí neustále.

Nechceme ubližovat svým dětem a přesvědčovat nás argumentovat např. v dokumentu Utajená pravda, zatěžováním imunity očkováním, „je jako mluvit o zátěži mozku myšlením. Uznávám, že to druhé naši populaci ohrožuje opravdu čím dál méně.“ M. Křupka Ph. D.

Advertisements