Do této sekce budu časem přidávat nejrozšířenější bludy, konspirace a nesmysly, kterým lidé věří z neznalosti. Pokud jste zdatní v anglickém jazyce, můžete vyzkoušet rationalwiki, kde se mýty a bludy zabývají též. Sám píši vše vlastními slovy a nemám tolik motivace sekce na stránkách rozšiřovat. Většinou mě k tomu donutí až poznání, že obětí bludů jsou i osoby blízké, které neznají pojem kritické myšlení a jsou tak obětí řady konspiračních teorií, mýtů a hlavně logický klamů kauzálních, deduktivních, induktivních a jiných, o nichž taktéž nemají žádný pojem.

Témata značně související:

(Jedná se o hrubý nástin, bude neustále verifikováno, aktualizováno, stylizováno do smysluplnější formy, doplňováno o exaktní data a relevantní důkazní rovinu)


  • (mýtus) “Člověk využívá jen část mozku, zbytek 80% nevyužívá” apod. 

Adaptačním cyklem se člověku postupně vyvinul mozek, který ovládá všechny fyziologické děje v lidském těle. Valná část dějů probíhá na jeho podvědomé úrovni, ale to neznamená, že je mozek nevyužitý. Bez těchto dějů by druh homo sapiens sapiens nemohl existovat. Lidé tak chybně oddělují podvědomou část a vědomou, kdy vědomá je brána jako člověk, který neumí využít podvědomou část, ale přitom člověk je celek vědomé i povědomé části. Chtěli byste ovlivňovat v těle a řídit vědomě genovou expresi, acidobasickou rovnováhu, T-buňky, krevní oběh a další milion věcí? Živočišný druh homo sapiens sapiens tedy využívá plně celý mozek, který mu řídí v jeho těle všechny pochody a jeho dokonalost dovolí druhu homo sapiens sapiens uvědomit si sebe sama, zkoumat univerzum, prostředí v němž žije a přetvářet si jej pro přežití druhu dalece sofistikovaně než-li ostatní druhy na planetě.


  • (mýtus) Cukr je nezdravý, vajíčko je nezdravé, alkohol je nezdravý, mrkev je zdravá, multivitamíny jsou zdravé apod.

Záleží na tom, jaké expozici tělo vystavíme jakoukoliv danou látkou a následnému odbourávání dané látky z těla dle predisposic jednotlivého jedince i dle aktuálního fyziologického stavu jedince, dále dle časového horizontu, ve kterém látku užívá a neposledně existuje-li poměr a pokud ano, tak jaký mezi příjmem dané látky a výdejem energie, který by urychlil odbourávání dané látky jako v případě sacharidů. Tudíž nezdravá potravina je pouze formální logikou uchopitelný pojem, ale vědeckou metodikou významově zavádějící tam, kde mluvíme o procentuální účinnosti a bezpečnosti za různě daných podmínek. Například dlouhodobé braní multivitamínů v nadměrném množství může vést k rakovinovému bujení. Trvalé snižování LDL – c cholesterolu může vést k rakovinovému bujení vise versa trvale zvýšená hodnota cholesterolu může vést ke kardiovaskulárním problémům a opět v závislosti na predispozicích – s jakým fyziologickým základem se člověk narodil, dále v závislosti na aktuálním fyziologickém stavu, kdy, za těchto podmínek a dalších, procentuální bezpečnost může být u každého jedince jiná.


  • (mýtus) Farmaceutické firmy mají dávno lék na rakovinu, ale do oběhu jej nepustí, protože by si zničily vlastní byznys 

Pravda, vše je o penězích a proto jsou zřejmě ty sta tisíce vědců, investorů a tisíce firem po celém světě stejně naivních jako já, když se každý rok zabývají výzkumem rakoviny a vyhodí za něj biliony dolarů. Nebo jsou to všichni spiklenci a dávno si rakovinu léčí, naoko dělají výzkumy za biliony dolarů a po nás vyžadují chemoterapie apod. Za minulý rok 2014 se přitom schválilo pouze 44 nových léků ze všech terapií. Rakovina mezi ně nepatřila. Každý rok největší firmy investují miliardy dolarů do výzkumu rakoviny a nemají žádnou jistotu návratnosti. Myslíte si ještě, že je to pořád lukrativní byznys vyhazovat peníze na slepé cesty? 

 

další postupně přibudou…

Advertisements