Dotace a příjem na hlavu? EU a ČR / měna / mocenské sféry vlivu, jak ustát tlak RF a Číny?

???

 • veškeré dotace proměnit na příjem na hlavu každého občana a tím podpořit celý tuzemský trh a točení peněz od “neschopných” či do nějaké míry schopných ke schopným, kdy peníze budou utráceny za služby i produkty, kdy to podpoří rozvoj malých a středních podniků a vznik nových – není takový strach z existenčního rizika při zakládání (viz složitá legislativa, byrokracie, viz také asociace soukr. zemědělců, jež na problémy dotací upozorňuje a legislativu, prodej ze dvora de facto nemožný, neexistující venkovský a maloměstský trh) – dotovaná EU problém navyšuje či neumožňuje přirozenější konkurenční prostředí volnějšího trhu a v postkomunistických zemích pak je zneužíváno v o to větší míře (viz jednotné dotace na plochu atd.), byť existují i kvalitní dotační programy, vznikají opět družstva a oligarchické skupiny
 • s tím, že bychom museli do nějaké větší míry pozměnit, seškrtat příjem soc. podpory dle daného trhu, státu či regionu, podle potřeby seškrtat dávky a byrokracii (moc úřední omezit a zeštíhlit).
 • Míra peněz na hlavu by měla být omezena dle síly ekonomiky trhu, aby lidi motivovala šetřit  na nenadálé situace, ať už zdravotní či jiné, pracovat a dále se rozvíjet, jak v osobním rozvoji, tak v podnikání atd. (dostávat peníze v takové míře, kdy se vytrácí potřeba odpovědnosti, je cesta k sociální degeneraci, která ve světě existuje), měl by existovat přirozený impuls, jež by podmiňoval rodiny i jednotlivce peníze vynakládat zodpovědněji a zároveň se snížila zátěž byrokratického aparátu a soc. dávek.
 • zároveň se zmírnil v nějaké míře existenční strach a tím existenční krádeže
 • Trh má problém s prac. silou, nejnižší nezaměstnanost (kdo má ale problém? velké manufaktory jež robotizují obyvatele?) Nejsou ideálním řešením.
 • Staré pořádky a interakce již v moderním, propojeném světě, nejen informační a infrastrukturální dálnicí, o vysoké populaci, jež se robotizuje skrze technický pokrok a je robotizována skrze korporace, neplatí a svět potřebuje nová řešení o nových interakcích. Vedle toho by samozřejmě mohli existovat podpůrné projekty, ale již s větší účastí veřejnosti. dále verifikovat

Continue reading

Advertisements

Nikdo nevidí do všech koutů

🌍 někdy přemýšlím nad tím, zda-li to nejhorší v životě, co může kohokoliv z nás potkat, je moralista, jež druhé soudí dle svých kulturních vzorů a představ o tom, co je a není správné tam, kde existuje celá škála jevů a kauzalit. Nikdo z nás neví, kam se narodí, do jaké rodiny, prostředí o kulturním vzoru, s jakými predispozicemi se narodí, co vše se bude podílet na jeho nevědomém i vědomém konání, kdy je mozek ovlivňován již od narození. Vzájemně se pak soudíme dle představ o tom, co je a není správné, jež nemusí a často neodpovídají relevanci. Již v 15ti jsem si napsal do poznámek “nikdo nevidí do všech koutů”. Paradoxně neexistuje nic jako nejhorší, ale pouze interakce, jež jsou zkušenostmi, ze kterých se učíme a to, co se mozek učí od narození, ovlivňuje naše nevědomé i vědomé jednání. Soudit druhé je jednoduché, přirozeně odráží chování druhu homo sapiens sapiens, viz výše napsané a tak nejtěžší je mít nadhled při porozumění a pomoci druhým, ale i vlastní obraně, kde navíc si často interpretujeme jakékoliv informace, jež neumíme příliš dobře verifikovat a přiřadit jim správný význam, pomocí logických klamů tak, že docházíme k irelevantním závěrům a řešením na podporu našich kulturních vzorů a přesvědčení tam, kde si chceme podpořit to, čemu chceme věřit, aby byla pravda či se bojíme, aby byla pravda atd., ať už tak často činíme nevědomky či vědomě nebo něco mezi tím. Což je přirozené pro náš mozek.

🌍 To je jen nevědomost, co nás často děsí a děsy vytváří aneb lidé a jejich kulturní vzory a morální představy o tom, co je a není správné, což však často neodpovídá relevanci, kdy jsou nevědomky obětí vlastních i cizích logických klamů na podporu svých přesvědčeních a kulturních vzorů, kdy si i relevantní fakta nevědomky interpretují pomocí logických klamů tak, že dochází k irelevantním závěrům.

 • dejme si pozor na pomstychtivost a nevraživost skrývanou za morálkou

🌍 Slušného člověka z vás neudělá to, když se jím prohlásíte. Nebudou to ani vaše tituly, jimiž se honosíte ani vaše víry, kterými se oháníte. Jakékoliv ze stran v minulosti i současnosti jistě považují sebe za ty slušné a správné.

Je dobré mít jistotu v tom, kdo z církevních hodnostářů podpoří tmářství proti svobodě projevu, která znamená, že umím žít s projevy, které se mi nelíbí, abych se mohl svobodně projevit i já. Je na čase vrátit se k Formanovu filmu Lid versus Larry Flint.” Alexander Mitrofanov

Ano, je jedno, komu se představení líbí či ne a za koho kterákoliv ze stran druhou považuje, ale důležité je, že svým jednáním někdo určuje, na co se smíte a nesmíte dívat v divadle. To už tu bylo a stále všude ve světě existuje, kdy vám náboženské i politické vzory určují, co si máte oblékat, číst, na co se smíte dívat apod. Je tedy i logické, že si stále mnozí přejí určovat druhým, na se mají dívat, co číst a oblékat, přesně dle toho kulturního vzoru, který je jim blízký.
____________________________________________

🌍 Slušného člověka z vás neudělá to, když se jím prohlásíte. Nebudou to ani vaše tituly, jimiž se honosíte ani vaše víry, kterými se oháníte. Jakékoliv ze stran v minulosti i současnosti jistě považují sebe za ty slušné a správné.

Vypovídací hodnotu tak nemá, komu se jakékoliv představení či umění líbí nebo nelíbí a za co či koho kterákoliv ze stran tu druhou považuje nebo sami sebe považují, ale důležité je, že svým jednáním někdo určuje, na co se smíte a nesmíte dívat v divadle.

To už tu bylo a stále všude ve světě existuje, kdy vám náboženské, politické ajn. vzory určují, co si máte oblékat, číst, psát, na co se smíte a nesmíte dívat atd. apod.

Je a bude stále logické, protože to je pro druh homo sapiens sapiens přirozené, že si stále mnozí přejí určovat druhým, na co se smí dívat, co číst , psát, co oblékat, co smí a nesmí dělat, přesně dle toho kulturního vzoru, který je jim bližší a dle svých měřítek, jež vyznávají, pak druhým určují pravidla.

🌍 Důležité tedy následně je to, jak a v jaké míře vás poté kulturní vzory omezují a zda-li. Není tak mezi nimi rozdílu. Rozdílu je pouze ve způsobu a míře, kterou vás omezují.

Strach z mizejícího teritoriálního kritéria, kdy mizí hranice díky moderní, informační (zcela) i infrastrukturální, době či již vysoké populaci, je zcela přirozený a opodstatněný. Tento strach však bude přinášet ještě mnoho porodních bolestí či krvavých střetů.

Interakce kulturních vzorů, s nimiž se lidé v minulosti museli během desítek let a staletí vypořádat, kdy i třeba jakékoliv obchodní styky trvaly týdny či měsíce atd. , dnes řešíme ze vteřiny na vteřinu (internet), z hodiny na hodinu, ze dne na den.

V této době pak nejvíce vyniknou nacionalistické a socialistické tendence a religiozní vzory, jež ztrácí půdu pod nohama a bojují o své zachování s novými kulturními vzory. Snaží se tak navrátit staré pořádky ve světě, kde však existují již odlišné interakce a pravidla, která právě způsobila a dále působí jejich postupný rozklad.

Pravidla se rychle mění, kdy na ně působí vysoká populace, moderní doba, obchod, mizící jazyková bariera (binární jazyk, anglický atd.), technologie, vojensko-ekonomické zájmy, infrastruktura, informační a mediální dálnice, kdy internet je společným vědomím lidstva a bortí všechny hranice.

Jakékoliv kulturní vzory, bojující o své místo v tomto světě, se pak budou snažit toto společné vědomí, jímž je internet, ovlivňovat ve svůj prospěch, ať už se tak bude dít za pomocí cenzury či již jinak.

Kojte své děti kde chcete a na hloupé moralisty nehleďte

Kojte své děti kde chcete a na hloupé moralisty, co brání nesmyslné konvence svých kulturních vzorů, nehleďte. Svobodu jim neberete. To, co jim berete, jsou pouze jejich morální představy o tom, co je a není správné. Chtějí Vás omezovat a zle o vás hovoří? Má to větší vypovídací hodnotu o nich. Sobectví a teror je pohoršený pocit z kojení na veřejnosti, kterým si lidé chrání často nevědomky své kulturní vzory a nebo kojící matka, jíž kojení chtějí zakázat či posílat ji jinam a zlořečí ji právě jen kvůli svým pocitům, jež často získávají díky svým kulturním vzorům? Ve chvíli, kdy Vás bude pravidly, konvencemi či zákony někdo svazovat, tehdy se jedná o potlačování práv v konkrétních případech, kdy třeba vykážete kojící matku z veřejného místa či jí to zákonem zakážete kojit na veřejnosti nebo ji dav bude pronásledovat nejen psychickým zlořečením.


Citace z článku “Kojoteror”, magazín Expres) “Takže, milé dámy, kojte si podle potřeby, ale nemusíte to nutně demonstrovat a strkat všem pod nos. Každý máme jiné vidění světa, pocházíme z jiného prostředí a někomu to jen nemusí být příjemné. Vždyť svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, že?” https://www.expres.cz/tamara-klusova-kojeni-na-verejnosti-d7j-/celebrity.aspx?c=A180803_141726_dx-celebrity_krio

ad svoboda) Kojení na veřejnosti neohrožuje tvoji svobodu, ale tvoje morální pravidla a konvence (tvůj kulturní vzor). To, zda-li se takto někdo fotí na instagram a snaží se o aktivismus, ukázat druhým, že je to přirozené, je pouze jeho volba, jež ohrožuje pouze tvůj morální vkus. Až tehdy, pokud bys to chtěl(a) zakázat, tak to je poté ohrožení svobody, kdy druhé utlačuješ pravidly či legislativním rámcem, dle svého morálního vidění světa, jako to některé státy mají, kde se musí třeba ženy zahalovat atd. apod. Continue reading

Kulturní vzory

Lidé a jejich jakékoliv kulturní vzory se často bojí kritického myšlení jako čert kříže…

🌍👓 Co je a není dobré? Vše jsou interakce, jež představují nějaké zkušenosti. Kulturní vzory bojují za své představy, jež nemusí často odrážet relevanci. Napadla mě taková tragikomická, paradoxní parafráze vzhledem ke všem kulturním vzorům, protože pro čerta nemáme evidenci a předem ho předpokládáme, chceme-li jej dokázat či vyvrátit, což je logický klam důkazu kruhem, ze kterého tvoříme ad ignorantiam:

Lidé a jejich jakékoliv kulturní vzory se často bojí kritického myšlení jako čert kříže… (pokud vůbec lidé vědí, co kritické myšlení znamená a obnáší, což často vůbec neví, protože se kritické myšlení nevyučuje a odráží se to pak na dění a interakcích ve společnosti) Continue reading

Ztracené paměti, Lost Memories

…Gedeon si velice dobře všiml, jak je mnich tímto jevem zaujat a ačkoli to na sobě nedával znát, oči mu vždy sklouzly tím směrem a Gideonovi bystré mysli nemohla tato skutečnost uniknout. Mnich evidentně o stolu prozřetelnosti nikdy neslyšel a nebo možná nevěřil, že tato legenda opravdu existuje. Vždyť i mezi jeho poddanými se vyprávěli smýšlené příběhy, kdy se lidé dohadovali, co je na tom pravdy, že v síni moudrosti je tento vzácný artefakt.

Liana si lehce upravila neposlušný pramínek vlasů, který ji šimral na spánku. Ladným pohybem ruky tak upoutala pozornost mnicha na sebe. Vítej v naší zemi, buď zde váženým hostem. Mnich se usmál a Gedeonovi se opět odkrvily prsty na rukojeti meče a dál se díval, jak se na mapě pomalu odkrývají další místa. Uprostřed se rozšiřovala temná skvrna, která jakoby do sebe pohlcovala veškeré světlo z místnosti, připomínala ústa nějaké bestie.

Přeběhl mu mráz po zádech, trhlina bezejmeného nebyla nic, kam by se kdokoliv rád vydal.

Lianě proběhlo hlavou, že je příliš napjatý, ale zároveň se  nedivila. Diplomacie nebyla jeho doménou a raději chodil přímo k věci. Nesnášel tyhle hry, které nakonec stejně vedly k tomu jedinému, k boji o moc, zdroje a loajalitu poddaných…

– Kniha nářků, part (?) –

1234…Q

hrubý nástin

 1. Nenaslouchej a nešpehuj na toaletě a voda nepoteče, abys nemohl slyšet, you know (soo long-wave), lidské projevy jsou přirozené ale je přirozené, že se jim brání, anyway better be Shrek ^
 2. Čisti si zuby bez vody jako astronauti (Nad Zemí pro Zemi), you know why, not only Parker solar probe Mission
 3. prasklé potrubí vs zbytečně tekoucí voda nejen z kohoutku při různých činnostech (výmluvy na vše možné a nemožné viz dále 4, je nás 8mld.)
 4. – vysvětluj, buď inspirací a motivací, nerozkazuj, uč kritickému myšlení a nebuď blahosklonný (blahosklonnost často jen odráží potřebu podpořit svůj názor, jež nemusí odrážet relevanci, útočí na ego druhých a vyvolává pocit pokoření v druhých, což vytváří reverzní psychologii a lidé se často zatvrdí), nevytvářej ad hominem a logické klamy strawman ajn. Ne nutně to znamená, že se blahosklonnost nemůže použít pro pozitivní motivaci, pokud je však tak opravdu zamýšlena a nejsme obětí vlastních irelevantních závěrů o druhých či pseudoscience, iracionality atd. apod.. Neexistuje jen falešné dilema. Podstatné je, že blahosklonnost nemá vypovídací hodnotu o relevanci a jedná se o vyjádření emoce, byť si s ní můžeme podpořit relevantní fakt.
 5. Pokud tě to trápí, sbírej nedopalky atd. v tichu před těmi, jež je právě odhodili, třeba se v nich něco zlomí při emoci a příště se zachovají jinak, nepoučuj netaktně , nekřič a nerozkazuj zbytečně, zákony a pravidla nejsou nezbytně špatné, často nutné, ale lepší je či současně:
 6. Učme děti kritickému myšlení vhodnou formou od dětství, motivujme, inspirujme Continue reading