Tři nejčastější, nevědomé, logické klamy dnešní doby v medicíně♥

▪ 1. Farmaceutickým firmám by se to nevyplatilo vyléčit atd.:

I farmaceuti, vědci atd. se léčí stejnými terapiemi i své děti, kdy sítem ze všech výzkumů projde na trh sotva 5% terapií na účinnost a bezpečnost k dané nemoci za min. 6let výzkumu jedné terapie (ideálně), kdy dopředu nikdy nevíte, zda-li něco bude mít nějakou procentuální účinnost a bezpečnost k dané nemoci.

╘viz Neznalost ověřování terapií (léčiv), registrace terapií, výzkum terapií, farmaceutických firem, kontraindikací, predispozice a vyvažování rizik https://skepticscience.wordpress.com/2018/04/30/eznalost-overovani-terapii-leciv-registrace-terapii-vyzkum-terapii-farmaceutickych-firem-kontraindikaci-predispozice-a-vyvazovani-rizik/ Continue reading

Advertisements

Také dělíte medicínu na západní a východní? Nebuďte obětí kulturních vzorů

Také dělíte medicínu na západní a východní? Nebuďte obětí kulturních vzorů. Také si myslíte, že to, co se vydává za alternativní medicínu, napraví zanedbanou diagnostiku lékařů či nedostatky zdravotnictví? Naopak, stanete se obětí ještě horší diagnostiky, za kterou budete platit, kdy vás budou indikovat k bludným terapiím.

Dělení na východní a západní je nesmysl. Stejně tak byste mohli dělit na českou, severskou, africkou apod. Nevědomky jste obětí kulturních vzorů.

Medicína dělí terapie podle procentuální účinnosti a bezpečnosti každé jednotlivé terapie k dané nemoci, jež nějakou terapie k dané nemoci vykazuje či nikoliv bez ohledu na to, odkud terapie pochází. Continue reading

Science, that’s it..

Only science mean progress and only science can help us to survive in the far future (scientism critical thinking)

jenom věda nás může posunout dál a umožnit přežít v daleké budoucnosti…

 

Sebeklam, dovolávání se různých vlastností, kvalita zdroje – vědní skepticismus a ověřování (update 20.5.2018 / 8:28AM)

(Jedná se opět o hrubý nástin myšlenek, výrokové logiky a dále jej verifikuji, případně rozšířím a upravím do čtivější podoby. Nerad někoho uvádím nechtěně v omyl formulací)

Dovolávání se rozumu (či jakýchkoliv vlastností) nemusí a často nemá žádnou vypovídací hodnotu o relevanci, ale pouze se apel používá k podpoření jakéhokoliv našeho přesvědčení a často se jedná o formu logického klamu, jemuž říkáme kvalifikující jazyk. Podobný klam je dovolávání se autority a zkráceně uvedu, jaký je mezi nimi rozdíl.

Příklad: M. P. “Každý trochu inteligentní člověk sleduje Barrandov, Parlamentní listy, Fox News, Russia Today, protože cenzura na mainstreamu je obrovská, žádné médium dnes bohužel není objektivní, každý novinář dnes za někoho kope, jen sledováním všech stran je možno získat ucelenější obraz.” 

Logický klam kvalifikující jazyk znamená, že řečník svůj výrok spojí s nějakým pozitivním označením (každý inteligentní ví, každý slušný člověk se chová, každý rozumný člověk dělá, sleduje atd.) či negativním označením vůči oponentovi (každý zloděj vám bude tvrdit, každý lhář atd.) kdy tak ostatní, jež s ním nesouhlasí, automaticky zařadí do opačné skupiny a svůj výrok do té správné skupiny. Vyvolává tím dojem, že jeho tvrzení je to správné, byť to nemá vypovídací hodnotu o relevanci. Jakákoliv ze stran se tak může dovolávat pozitivních či negativních vlastností na podpoření svého přesvědčení a řadit se do té správné skupiny. Samozřejmě se klamy mohou různě prolínat a na sebe odkazovat. Taktéž se jedná o falešné dilema, ale o tom zas jindy. Co má tedy relevanci?

Continue reading

Posuzování druhých

Nikdo dopředu neví, komu a kam se narodí. Zkusme na to myslet při posuzování a hodnocení vlastností druhých, kdy tak činíme dle svých měřítek.

Cultural patterns / Sexual orientation (last upd. 17.05.18)

    • Tento hrubý nástin myšlenek vznikl v roce 2014 na základě velmi nevědomých názorů, logicky klamných, internetové veřejnosti, dále přispívajících ve skupině Sisyfos a mé praxe, co by neoficiálního terapeuta vycházejícího ze skutečných příběhů lidí, jež se mi svěřovali. Lidé jsou ovlivněni kulturními vzory, kdy na základě nich často iracionálně posuzují okolí.To vše mě přimělo zkoumat lidskou sexualitu a vlivy. (Jedná se o nástin myšlenek, bude později upraveno, verifikováno do čtivé podoby, abych někoho nechtěně neuváděl v omyl a doplněno o studie, jež jsou často chybně interpretovány na podporu kulturních vzorů z nevědomosti a neznalosti logických klamů a toho, co obnáší kritické myšlení)

    úvod: Potřebují děti sexuální vzor muže a ženy? Ne. To, co potřebují, je vzor čestných lidí a dalších pozitivních vlastností.  Dítě nepotřebuje vzor ženy a muže, ale potřebuje smysl pro zodpovědný a tolerantní přístup k člověku jako takovému bez rozdílu pohlaví a sexuální orientace. Heterosexuální rodina např. často vychovává jinak orientované dítě, aniž často o tom vědí a nic se na jeho orientaci nezmění. Taktéž často rodiče vychovávají své děti špatně bez ohledu na to, jaké orientace jsou. Některé studie uváděly, že mnoho jinak orientovaných má sklon k depresi a končí na okraji společnosti, což je však dáno tím, jak na ně společnost (často nevědomky) již od dětství působí a nikoliv predispozičně. Continue reading