Stránky vznikly původně v letech 2008 jako wall-street.cz. Články a texty tak někdy odkazují na starý web. Dle energie v budoucnu opravím.

“( jedná se o velmi hrubý nástinbude dle energie aktualizováno do smysluplné formy, verifikováno, zpřehledňováno, doplňováno o důkazní rovinu atd., korekce vítána, nemám tolik času, obdoba mravence, který stojí na úpatí Everestu a pokud bych měl vše důkladně relevantně rozporovat tak, jak si v duchu, skepticismu – kritického myšlení, exaktnosti, představuji, abych se vyvaroval chyb a logických klamů, vyžadovalo by to moře času i peněz, vše je tak jen otázka času, kdy převážně aktualizuji v pozdních nočních hodinách. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl a někdy mám touhu stránky smazat, protože automaticky vidím zavádějící text hned po zveřejnění či takový text, jež si lidé mohou nevědomky interpretovat pomocí logických klamů tak, že dojdou k irelevantním závěrům. Formulovat text tak, aby byl stručný a nedával prostor pro zavádějící výklad, není jednoduché. Vše vyžaduje neustálou verifikaci, vše je o procentuální účinnosti. Věda je o přehodnocování, nejen na základě nových poznatků i proto např. existují meta-analýzy studií, jež se také verifikují.)”

Není vůbec snadné verifikovat jakákoliv data či informace díky fungování našeho mozku, kdy si podporujeme nevědomky naše přesvědčení a kulturní vzory pomocí logický klamů, jež si mozek utváří již od narození přijímáním informací z okolí (kdy si již mozek mohl a často vytvoří chybné kauzality při pozorování čehokoliv pomocí logický klamů a přijímá samozřejmě logické klamy či irelevantní data z okolí, jímž se tak učí), kdy se následně nevědomky ztotožňujeme s obrazem v mozku, který kauzálně vyhodnocuje současný pozorovaný jev i retrospektivně na základě právě přijímaných informací z minula a ovlivňuje tak nevědomky naše hodnocení při utváření závěrů na cokoliv. (zkráceně).

To, co je nakonec správné, dobré, zlé, není tedy naše představa, ale až dopady našeho snažení, které nemusíme často vůbec předem vidět a ani poté, když nejsou dobré, je neumíme relevantně vyhodnotit i právě díky tomu, že relevance odporuje našim přesvědčením a kulturním vzorům, podvědomí, emocím i touhám, kdy se s nimi nevědomky ztotožníme a utváříme si nevědomky, či do nějaké míry vědomě, logické klamy na jejich podporu, při hodnocení čehokoliv či již utváření řešení na cokoliv.

  • to je jen naše nevědomost, jež nás často děsí a děsy vytváří
Advertisements