Skeptic & God (cz) – critical thinking

témata související:

question: “Dá se nějak objektivně a materiálně dokázat vědomí? Pokud je hmota a energie nezničitelná a zároveň nestvořitelná, čili prostě je a tím pádem je nekonečná, proč by nemohl Bůh nést stejné vlastnosti, zvlášť když lidské chápání není s to s nekonečnem?” L.A.

answer: Bůh je logický klam důkazu kruhem, kdy ho musíme předem předpokládat, aniž máme pro něj důkazy a jež rovnou poté chceme vyvracet či potvrdit. Vyvracet takové tvrzení o Bohu či jej potvrzovat je zas logický klam ad ignorantiam (klam oslovující nevědomost).

Lidé si tedy taková tvrzení potvrzují a vyvrací, když přemýšlí v nejrůznějších rovinách moderních poznatků o Bohu, ale sémanticky je to prázdné, protože se pohybují od začátku v logickém klamu důkazu kruhem (předem předpokládaného, pro nějž nemají důkazy) z něhož následně tvoří ad ignorantiam (závěr pro předpokládané, potvrzují či vyvrací, aniž mají vědomost a důkazy).

Předpokládat samozřejmě můžeme cokoliv, co nám přijde na mysl (všejsoucí, špagetové monstrum, éterickou bytost atd.) a proti tomu vztahu logika nic nenamítá, ale vždy bychom k tomu měli přistupovat jako k předmětnému tvrzení, pro které nikdo zatím nepřednesl mimořádné důkazy stejně jako k jakémukoliv jinému tvrzení, kdy něco předpokládáme, abychom se nedostali do výše zmíněných logických klamů.

Spojitost s vědomím už je jen klamnou analogií, právě jednou z mnoha myšlenek, pro logický klam důkazu kruhem o Bohu, nic nedokazující.

 

Advertisements