pozn. / Informační dálnice, schopnost verifikace /

doplnit do pozdějšího celkového shrnutí k dalším (sjednotit FB, wallst, verifikovat)


25.11.2017 technická: ad Sisyfos téma očkování https://www.facebook.com/cesky.klub.skeptiku.SISYFOS/posts/1775455465818266

téma související:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

M.K.: “Vzrůstající dostupnost informací způsobuje u jedinců falešný pocit jen toho jejich “správného” chápání světa, bez nutnosti respektovat ověřené autority.”

Spravovat

Stanislav Stupka
Stanislav Stupka jen technická, ad ověřené autority: Na tento výrok bych si dal pozor, protože klam dovolávající se autority je právě velmi častý, příklad Strunovská, homocysteinová rovnováha Dr. Erbena, Hnízdil a mnoho dalších po celém světě z odborné obce, jež lidé považují za ověřené autority a nedokáží posoudit relevanci, neznají konsenzus atd. Zavádějící studie, chybnou intepretaci atd. apod. Tento problém bude s objemem dat v propojeném světě dynamicky narůstat dál a pravděpodobně se budeme stále více setkávat a setkáváme s tím, že věda či relevance bude mimo chápání a vznikne či existuje mnoho tříd společnosti vykládající si poznatky dle svého přesvědčení, kulturních vzorů atd. apod., což je a i bylo přirozené, ale moderní doba – informační dálnice – způsobila a nadále bude způsobovat dynamický růst.
Rád bych, aby se vyučovalo kritické myšlení (logické klamy, verifikace atd.) jako samostatný obor již od základních škol vhodnou formou stejně jako jiné obory, jež by se dostal do podvědomí i povědomí veřejnosti jako samozřejmost, stejně jako matematika atd., což by pravděpodobně mohlo procentuálně pomoci lidem v rozlišovacích schopnostech a též by se mohly tvořit skeptické sociální skupiny již od raného dětství. Problematika je samozřejmě dalece složitější a paradoxem je, že by se jí musela ujmout nějaká autorita a změny prosazovat.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Stanislav Stupka Lidé, které na obrázku vidíte, jsou na umělé plicní ventilaci. Do roku 1958, kdy se v bývalém Československu zahájilo plošné očkování proti dětské obrně, tehdy ještě inaktivovanou poliovakcínou, se běžně ve 3 až5 letých intervalech objevovaly velké epidemie.

Fotka uživatele Stanislav Stupka.
Advertisements