● Klamy kulturní ve vědní medicíně

Rychlá poznámka: bude aktualizováno (Jedná se o hrubý nástin. Bude, dle energie, verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)

Témata související:


Žádná čínská, západní, východní apod. medicína neexistuje ani potřeba ji hanět či potřeba ji podporovat a někam zavádět. Stejně tak jako neexistuje česká medicína, japonská medicína, medicína USA, medicína Norská, Švýcarská, severská atd. apod. Jedná se o klam kulturních vzorů a potřeba prosazovat nevědomky kulturní vzory.

Jak to? Proč? Na čem záleží?

Existují pouze nejrůznější staré i nové terapie z celého světa, které nejen v zaslepených studiích ve fázích I, II, III, preklinických atd. na mnoha respondentech či v jednotlivých klinických studiích a jiných dalších studiích, vykazují buď nějakou procentuální účinnost a bezpečnost či nevykazují a to vše k dané jednotlivé chorobě. Jakékoliv terapie z celého světa se pak ověřují i ty tradované, nově zkoumané atd. a je jedno, ze které země pochází. 

Mluvme vždy o dané terapii k dané chorobě, zda-li vykazuje nějakou procentuální účinnost a bezpečnost, jež by mohla být aplikována k léčbě dané nemoci. Proč?

Co je to terapie? Terapie je soubor postupů při nichž se užívá jevů a prvků, jež by měly vést k uzdravení člověka či zlepšení stavu pacienta, na které někdo přišel a předkládá důkazy, jež by měly dokazovat účinnost a bezpečnost dané terapie.

Co nám řekne pojem čínská, americká, norská, česká medicína? To, že nějaká terapie pochází z Číny či USA či Česka atd., lze  jistě významově chápat jako česká medicína, čínská medicína apod., ale jedná se o pohled zobecňující a velmi zavádějí a nic nám neřekne o účinnosti dané terapie.

Velmi často spíše nějakým způsobem tato forma vyjádření osloví či inklinuje naše emoce a cítění k dané zemi či spíše k dané filosofii země, zřízení, k obrazu, jež se mozku vybaví při vyslovení čínská medicína, výhodní medicína, západní medicína atd. apod. Co nám to řekne o dané terapii?

Neřekne nám nic o tom, jaká terapie je účinná a bezpečná. Můžeme se pouze nevědomky ztotožnit s nějakými pocity. S jakými se náš mozek ztotožní? Ztotožní se s těmi obrazy jež si utvářel přejímáním informací z okolí o dané zemi.

Velmi zjednodušeně  při vyslovení čínská medicína, se často mozek lidí ztotožní  s filosofií a moudrými starci, východním uměním a filosofií. Všichni jsme to viděli v televizi a existují moudré knihy. U západní medicíny se lidem vykreslí moderní rychlý styl Chicago Hope, farmaceutický průmysl atd. apod.

Mozek může začít pocitově přirozeně vyžadovat potřebu se zastavit a podléhá dojmologii o potřebě většího duchovna, bylinek atd., něčeho mýtického, nutnosti zavést moudra východu do západního stylu atd. apod.

Jakou to má vypovídací hodnotu o účinnosti a bezpečnosti jakékoliv dané terapie? Žádnou. Znamená to, že se terapie z Číny neověřují na účinnost a bezpečnost a je potřeba s tím začít? Ne. Ověřují se po celém světě stejně jako z ostatních zemí. Znamená to, že bylinky (fytoterapie) v jiných zemích se nepoužívá a není součástí vědní medicíny? Nikoliv. Z fytoterapie vychází vědní medicína po celém světě.

Znamená to, že vědní medicína neověřuje komplexně všechny možné kauzality enviromentální, predispoziční, fyziologické, životního stylu, epigenitické, psychologické a další jiné, jež by se mohly podílet na dané nemoci? Nikoliv. Naopak se podrobně sledují i všechny možné markery prostředí, nejen skrze NHANES. I když příčinu však neznáme, ne nutně to znamená, že chorobu neumíme vyléčit a i když příčinu známe, že ji umíme vyléčit. Taktéž je otázkou jak lidé přistupují ke své prevenci, kterou se vědní medicína zabývá taktéž.

Po celém světě existují nejrůznější staré i nové terapie, jež se stále ověřují na procentuální účinnost a bezpečnost od nepaměti nejrůznějšími postupy, jež se stále zdokonalují, kdy stále lépe můžeme určit, co a jak je procentuálně účinné a bezpečné či není. Jakékoliv složení látek dané terapie či postupů tak podléhá ověřování a nadále se vyvíjí od nepaměti.

Např.: I Nobelova cena za medicínu byla udělena čínské vědkyni Tchu Jou-jou za to, že se vědeckými metodami ověřila účinnost pelyňku, izolovala se účinná látka C15H22O5 (artemisinin) a změřila v přísných testech její aktivita atd. apod.

(pokračování příště…)

Advertisements