v přípravě: Homeopatie a PLACEBO

(bude dle energie aktualizováno a synchronizováno s článkem předešlým na toto téma http://www.wall-street.cz/?p=6887, jež se věnuje dotazu do FB skupiny Sisyfos ohledně homeopatie a placebaOpět – hrubý nástin. Bude časem, dle energie, verifikováno, zpřehledňováno, lépe formulováno, aktualizováno a doplňováno o další příklady, zdroje, citaci, exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.


Termín placebo je velmi často užívaný a zavádějící termín. Za placebem se skrývají predispozice, chybná diagnostika, imunita či další fyziologické jevy, ale i pocity, přesvědčení, kulturní vzory atd., v jakémkoliv horizontu, které se zaměnily za účinnost placebo efektu či terapie.

Čím větší počet respondentů v zaslepené studii však máte např. v poslední fázi 3 terapie směřující k registraci, tím více tyto chyby (záměny za účinnost) mají marginální efekt a poznáme, zda-li je daná terapie účinná či do jaké míry nebo, zda-li je neúčinná k dané nemoci. Např, studie placeba: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200105243442106

Ve studiích se i používají jako placebo léky současné (se svou účinností a bezpečností) a porovná se poté rozdíl vůči současné léčbě, kdy by zkoumaná terapie měla vykazovat větší účinnost a samozřejmě bezpečnost. Představy a definice placeba pak dostávají zcela jiný rozměr.

Pokud někdo chce tvrdit, že je terapie účinná, málo bezpečná, neúčinná apod., měl by to dokázat v zaslepené studii, kde a v čem a na co a její závěry musí být zopakovatelné.

Žádný krátkodobý ani dlouhodobý horizont osobních zkušeností určitého malého i velké počtu lidí nemusí znamenat nutně účinnost čehokoliv či nižší bezpečnost čehokoliv.

Klamy se snadno nevědomky přejímají díky mnoha kauzalitám a proto se musí dělat právě zaslepené studie ke konkrétnímu léku, k dané nemoci, ověřit závěry mnoha stranami a stále permanentně dané vyhodnocovat i pokud se prokáže účinnost.


téma k editaci, odpověď z FB na “daná téma nie je vedecky uzavretá”:

To samé můžete říci i o již registrovaných lécích, které prokázaly svou účinnost a bezpečnost. Třeba jejich bezpečnost není uzavřené téma a může se prokázat, že způsobují vedlejší účinek v dlouhodobém horizontu a lék je stažen z trhu.

Takže je to nic neříkající obecná fráze, jež se dá napasovat na cokoliv a pokud tedy chce někdo tvrdit, že je homeopatikum na nějakou nemoc účinné, musí to prokázat. Zatím všechny studie jsou neprůkazné a přesto se rovnou používá, tahají z lidí peníze a hrozí zanedbání diagnostiky a tím nutné zdravotní péče.

Homeopatie je neúčinná a nepoužívejte ani termín placebo. Je zavádějící. Za placebem se skrývají predispozice, chybná diagnostika, imunita či další fyziologické jevy, ale i pocity, přesvědčení, kulturní vzory atd., v jakémkoliv horizontu, které se zaměnily za účinnost placebu efektu či terapie.

Čím větší počet respondentů v zaslepené studii máte, tím více tyto chyby mají marginální efekt a poznáme, zda-li je daná terapie účinná či do jaké míry nebo, zda-li je neúčinná k dané nemoci.

Ve studiích se i používají jako placebo léky současné a porovná se rozdíl vůči současné léčbě. Představy a definice placeba dostávají zcela jiný rozměr.

Pokud někdo chce tvrdit, že je terapie účinná, měl by to dokázat v zaslepené studii, kde a v čem a na co a její závěry musí být zopakovatelné.

z diskuze: “Někteří experti tvrdí opak, že homeopatika fungují”

Vědní medicína není založená na eminence based medicine (tvrzení osobností), ale je založená na evidence based medicine (mnoha stranami ověřovaných studií). Např. přes deset let investuji do nositele Nobelovy ceny za RNAi Dr. Craig Mello a snažíme se urychlit a zlepšit hojení ran a odstranit atrofické jizvy. To, že se jedná o nositele NC nic neznamená a terapie se bohužel ukazuje jako neúčinná i když máme své přesvědčení.

Nejrůznějších výzkumů máte po celém světě neskutečné množství ale průkazných se ukáže sotva pět procent a tak za rok 2014 schválila FDA jen 44 léků, ale to byl nebývale úspěšný rok. Přelomové terapie nerostou na stromech.

z diskuze: “Vim toliko, ze z dvanacti pacientu s dlouhodobejma obtizema, co k my zene chodili na akupunkturu, se devet zlepsilo, nekteri min, nekteri prakticky uplne. Jestli je to placebo, pak hodne funkcni.”

To, že jim něco předtím nezafungovalo a nyní ano, neznamená, že nějaká terapie, jež se na konci této posloupnosti objevila, je účinná a zapůsobila tato terapie. Díky mnoha kauzalitám jsou lidé nevědomky obětí vlastních logických klamů, kdy zaměňují formální dedukcí různé jevy za účinnost terapií a proto se musí dělat zaslepené studie, abychom nebyli obětí vlastních přesvědčení, kulturních vzorů a chybných kauzalit a tedy logických klamů.

Lidé přirozeně nevědomky přijímají a vytváří logické klamy na jakékoliv téma jednoduchou „dedukcí“ (úsudkem) mozku, která často nutně nemusí znamenat kauzality, kdy si tak nevědomky podporujeme obraz v mozku, jež se utváří přijímáním informací a vzorů z okolí již od narození, a kdy tak vytváří i jednoduché úsudky na základě podnětů z minula.

Akupunktura nemá prokázané účinky v metaanalýzách (analýzy všech publikovaných a nepublikovaných studií) už od minulého století, kdy se zkoumaná po celém světě. Také se musíme bavit o tom, na jakou konkrétní nemoc atd. by měla mít.

Jedná se o častý zavádějící logický klam všech těchto alter. terapií, kdy se nemluví na co, ale mluví se jen o účinnosti terapie a nahodile se mluví o zkušenostech jedinců či skupin v jakémkoliv horizontu u jakékoliv nemoci, kde by měla terapie pomoc, což z mnoha kauzálních důvodů nemá vypovídací hodnotu o účinnosti terapie a už vůbec ne na konkrétní nemoc a proto se dělají zaslepené studie, abychom neklamali sebe a ostatní.

Mezi ty nejideálnější pak ověřovací studie ve fázích 1,2,3 směřujících k registraci dané terapie při léčbě dané nemoci atd. Čína vyhazuje miliardy na vše možné, ale nebyla schopná od minulého století doložit účinnost v ověřovacích fázích 1,2,3 na účinnost a bezpečnost k registraci terapie byť na jedinou danou nemoc. Vytřeli by všem zrak.

Neučiní tak, protože by jejich král byl nahý. Používá se či je snaha ji prosazovat jako doplněk léčby k té klasické v nemocnicích stejně jako mnohé další neprůkazné terapie, které mají dobrý theater efekt a lidé jsou ochotni za ně platit. Jako doplněk se zavádí, protože pacienti mají pocit, že dostávají veškerou péči, lépe přistupují ke klasické a taktéž přináší nějaký zisk.

Nicméně i to je diskutabilní, jak ukazují některé analýzy. Představy lidí o tom, co jim pomohlo a nepomohlo, bývají velmi zkreslené různými kauzalitami a proto se musí dělat zaslepené studie na velkém počtu lidí pro danou nemoc a nejlépe pak ty, jež směřují k registraci, kdy každá fáze trvá min. 2 roky a musí projít schválením na účinnost a bezpečnost, abychom sebe neklamali. Projde sotva pět procent. Přelomové studie nerostou na stromech. Toto vědci právě vědí a vše neustále přehodnocují.

Advertisements