Korelace nutně neimplikuje kauzalitu

téma související Jaromír Šrámek: Korelace neimplikuje kauzalitu
• Korelace: Korelace nutně neimplikuje kauzalitu. Závěr, pro jakékoliv zkoumání či pozorování, bychom měli učinit až po předložení důkazního břemene a nikoliv na základě korelace.

Continue reading

Advertisements

Často klamné apely na rozum či dovolávání se rozumu, zdravého rozumu, selského rozumu, ať už politiky či kýmkoliv, boj za pravdu kohokoliv pro obhajobu čehokoliv, citát Ronalda Reagana, dále jen citáty nemají často vypovídací hodnotu o relevanci, proč?

• [update>korekce nechtěně zavádějící formulace]

Dovolávání se rozumu nemusí a často nemá žádnou vypovídací hodnotu o relevanci, ale pouze se apel používá k podpoření jakéhokoliv našeho přesvědčení.

Jedná se o nechtěný logický klam dovolávání se rozumu, jež nemá vypovídací hodnotu o předmětném zkoumání či tvrzení kohokoliv i právě díky naším přesvědčením a kulturním vzorům, jež se utváří již od narození přijímáním informací z okolí (kdy si již mozek mohl a často vytvoří chybné kauzality při pozorování čehokoliv pomocí logický klamů a přijímá samozřejmě logické klamy či irelevantní data z okolí, jímž se tak učí), kdy se následně nevědomky ztotožňujeme s obrazem v mozku, který kauzálně vyhodnocuje současný pozorovaný jev retrospektivně na základě právě přijímaných informací z minula a ovlivňuje tak nevědomky naše hodnocení při utváření závěrů na cokoliv. (zkráceně) Continue reading

Víra, skepticismus, ateismus, Sysifos, logické klamy důkazu kruhem a ad ignorantiam

Námětem k sepsání článku byla diskuze a rozhovor se členem Sisyfa, jež otevřeně propagoval exorcismus v médiích:

Téma související:

ad Exorcismus, Bůh, logický klam víra v nevíru, může být skeptik věřící? Dále jen častý logický klam důkaz kruhem (circulus vitiosus) a ad ignorantiam:

• Co činí skeptik?
Skeptik se přiklání k pravděpodobnosti na základě důkazní roviny. Continue reading

World Education Ideas 2*)/.. teritoriální kriterium a propojený svět, dezinformace

“Earth is the cradle of humanity, but one cannot remain in the cradle forever.” Konstantin E. Tsiolkovsky

Míra kritického myšlení v dané společnosti, získaná edukací a vhodnou formou výuky kritického myšlení jako samostatného oboru již od ZŠ, bude určovat a určuje míru rozvoje a vyspělosti dané společnosti. Zpřístupněme edukaci všude a lidé si již přetvoří prostředí v daných regionech pro lepší svět. Continue reading

Rizika očkování

téma související:

A. Bernau: “s těmi riziky to tak jednoduché nebude, představte si, že do 9 týdenního dítěte vstříknete očkovací látku na pět chorob najednou. evím jestli jste byl někdy na očkování jedné věci, ale myslím, že selským rozumem lze dovodit, že to pro to malé tělíčko (nevímjestli jste takové dítě někdy viděl) velká zátěž.” Continue reading

Does Acupuncture Work for Pain? (cz/eng) – part III. 13.2.2018

téma související:

Jiří M. to Skeptic Sci:

Kamil Knorovský, jeden z představitelů sesterské skeptické orgnizace Lovci Šarlatánov viz: article v jednom rozhovoru přiznal, že i on měl svého kostlivce ve skříni. Cituji:

“Asi najkontroverznejšou témou, kde sú mimoriadne silné dôkazy za aj proti účinnosti, je akupunktúra. Vyšla štúdia, meta-analýza 3000 štúdií, ktorej výsledok bol jasný, že akupunktúra je teatrálne placebo, ale následne vyšla štúdia, ktorá sa venovala akupunktúre v terapii chronickej bolesti, a tá bola ako tak signifikantná, takže sme predchádzajúci článok museli opraviť.” Zřejmě šlo o tuto studii- viz:

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1357513 Continue reading

Skeptic & God (cz) – critical thinking

témata související:

question: “Dá se nějak objektivně a materiálně dokázat vědomí? Pokud je hmota a energie nezničitelná a zároveň nestvořitelná, čili prostě je a tím pádem je nekonečná, proč by nemohl Bůh nést stejné vlastnosti, zvlášť když lidské chápání není s to s nekonečnem?” L.A.

Continue reading